Sensory Books prosjekt samling

Den 16. august holdt Sensory Books teamet sin første samling etter sommerferien. Det var en betydningsfull begivenhet siden gruppen også fikk besøk av Lotte Meeuwissen; designer av eksperimentelle læringsverktøy.

Publisert Sist oppdatert
Sensory books dinner

I forkant av dette møtet besøkte Lotte, Elisabeth Stray Gausel og Selim Tosun, Vitenfabrikken for å se og oppleve utstillingen vi har laget; De tre små griser – en eventyrvandring med lukt. Lukteboksene som er en del av denne utstillingen, er produsert og utviklet av Lotte, og det var derfor ekstra spennende å få vist henne hvordan utstillingen hadde tatt form.  

På prosjektsamlingen fikk Lotte og Elisabeth selskap av Natalia Kucirkova, forskerteamets leder, Janine Campell, post-doc teammedlem, Radel James Gacumo, stipendiat teammedlem, Selim Tosun, en besøkende PhD student fra Tyrkia, og Ingrid Løkken, post doktor teammedelm som deltok digitalt. Etter en felles lunsj startet Natalia startet samlingen og ønsket velkommen. Det ble en produktiv sesjon der deltakerne diskuterte sine individuelle emner og det overordnede forskningsprosjektet.  

Ingrids presentasjon fokuserte på de historiske aspektene og samtidsforskningen som omhandler tidlig oppvekst og omsorg (ECEC) i norsk kontekst og den nordiske modellen. Hun diskuterte også viktigheten av boklesing med vekt på ECEC-innstillingen. Dette ble etterfulgt av en diskusjon av Radel. Han startet med en kort oversikt over Sensory Books-arbeidspakkene og dens nåværende fremgang. Deretter presenterte han viktigheten av lukt i aspektet av læring og utdanning. Han foreslo hvordan lukt og kjønn kan spille en rolle i barnebøker som fremmer identitet og kjønnsmangfold.

På den annen siden delte Selim to emner han var interessert i. Han leverte sammendraget av sin doktorgradsstudie som fokuserer på det 21. århundres ferdigheter for barn. Han har til hensikt å gjennomføre en metaanalyse av studier som omhandler det nevnte emnet. Videre diskuterte han fordelene med utvidet virkelighet i læring. Til slutt introduserte Lotte oss for sine tidligere arbeid som omhandler lukt. Hennes ekspertise på lek, design og læring spiller en stor rolle når det skal lages digitale luktebøker som er ment å brukes i eksperimentene i prosjektet.

Lotte viste frem den første prototypen av lukteboken. Hun har laget små klosser som avgir lukt av ulike gjenstander som er presentert i barneboken Petter følger nesen.

Etter at Lotte presenterte prototypene for teammedlemmene, fulgte en workshop med foreldre og barn. Prototypene ble brukt av frivillige foreldre og barn for å se hvordan de samhandler med bøker. Denne workshopen ga Lotte og forskerteamet meningsfull innsikt om hvordan inkorporering av lukt og barnelitteratur kan være sømløs og fordelaktig for barns lesing og læring.