2519 personer

Sandra Støylen Ellefsen

Seniorrådgiver

Anne-Britt Grunnreis Fossmo

Seniorkonsulent

Truls Ellingsæter

Universitetslektor i rettsvitenskap

Heidi Eie Svendsen

Seniorrådgiver

Kristine Gilje

Rådgiver

Lars Halvor Bjelland

Kontorsjef

Kristin Henanger Haugen

Andreas Østbø Fidjeland

Dr. Fiona Kyle

Jan Frijters

Professor

Michelle Reah

Studierådgiver

Lena Ailin Heimvik

Universitetslektor II i prehospital critical care

Gunnveig Toft Bjørndal

Universitetslektor

Silje Marnburg Ellefsen

Senior kommunikasjonsrådgiver

Eva Margareta Hultin

Professor II i lesevitenskap

Inger Frøyland Riska

Universitetslektor i pedagogikk

Annette Lothe Molnes

Rådgiver

Terje Ogden

Professor II

Charles Henry George Abbott

Forsker i innovasjon og regionale studier

Karen Følgesvold Bratset

Kontorsjef

Ruth Adele Eltervåg Hustoft

Avdelingsingeniør

Lea Marie Sasse

Stipendiat i de globale rettighetsimplikasjonene av Norges elbilrevolusjon

Ragnhild Goa

Universitetslærer II / praksisveileder i sykepleie

Anita Håland Remme

Studiekoordinator