Bedriftshelsetjenesten bør ha en aktiv rolle i alkoholforebyggende arbeid

Forskning viser at bedriftshelsetjenesten har et uforløst potensiale for alkoholforebyggende arbeid, men trenger mer kunnskap, tid og ressurser.

Published Endret
psykolog
Foto: Shutterstock

En studie av 69 bedriftshelsetjenester i Norge viser at de relativt sjelden jobber med alkoholforebygging, og at de jobber mer behandlende enn forebyggende. Bedriftshelsetjenesten er imidlertid positive til å jobbe mer alkoholforebyggende, men de trenger mer kunnskap, tid og ressurser.

Skadelig alkoholbruk er et folkehelseproblem og alkoholbruk blant arbeidstakere er forbundet med både økt sykefravær og sykenærvær (redusert arbeidsevne). Forskning har vist at en betydelig andel arbeidstakere drikker alkohol på et risikofylt nivå og er i målgruppen for alkoholforebyggende arbeid. Enkle forebyggende intervensjoner har vist seg å ha god forebyggende effekt, men det kan være vanskelig å ta i bruk slike tiltak i praksis. Flere forskere har fremhevet av bedriftshelsetjenesten (BHT) bør ha en mer aktiv rolle i alkoholforebyggende arbeid rettet mot arbeidstakere.

Formålet med studien av 295 ansatte ved 69 BHTer i Norge var å undersøke i hvilket omfang og hvordan de jobber alkoholforebyggende, og hva som fremstår som barrierer for økt alkoholforebyggende arbeid.

Resultatene viste at BHT jobber relativt sjelden med temaet alkohol, og at deres innsats er mer fokusert på arbeidstakere som allerede har utviklet alkoholproblemer enn på de som står i fare for å utvikle slike problemer over tid. Mangel på kunnskap, tid og ressurser fremstår som de viktigste barrierene mot økt alkoholforebyggende arbeid. De BHT-ansatte var imidlertid enige i at alkoholbruk blant arbeidstakere er et folkehelseproblem og at BHT bør ha en mer aktiv rolle i alkoholforebyggende arbeid.

BHT kan ha et uforløst potensiale når det gjelder å avhjelpe alkoholbruk som problem for folkehelsen og arbeidslivet. Økt alkoholforebyggende innsats, og en dreining i retning av mer fokus på arbeidstakere som står i fare for å utvikle problemer, synes å forutsette at BHT sikres mer kunnskap, tid og ressurser.

Les mer

Thørrisen, M. M., Skogen, J. C., Kjeken, I., Jensen, I., & Aas, R. W. (2019). Current practices and perceived implementation barriers for working with alcohol prevention in occupational health services: the WIRUS OHS study. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 14(1). doi: 10.1186/s13011-019-0217-2

Omtalen er laget av forskningsgruppen PARTAKE – deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling ved Universitetet i Stavanger. For mer forskningsnytt, følg oss gjerne på vår hjemmeside eller Facebook.