2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner som skal brukes til å finansiere seks ph.d.-stillinger.

Publisert Sist oppdatert

Forskere ved UiS tildelt 20 millioner
Samarbeid gir resultater. Fra venstre: Robert Radu, Katrine Lim, Anne Mangen, Jasna Bogunovic Jakobsen, Kjersti Engan, Kyrre Ås, Rune Dahl Fitjar.

Første gang publisert: 31.05.2019

I siste utlysning fra EU-programmet Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA-ITN) har UiS fått finansiert seks ph.d.-stillinger. Det er Lesesenteret, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring på Handelshøgskolen ved UiS, Institutt for data og elektroteknologi og Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ved det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet som får gleden av å delta i disse nye ITN-prosjektene.
ITN er en prosjekttype, under EU Horisont 2020, som tilbyr en innovativ og internasjonal doktorgradsutdanning på høyt nivå, med sterk involvering av aktører utenfor akademia.

God utelling
Det er forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) ved UiS som har arbeidet målrettet for å tilrettelegge støtteapparat for å øke antall eksternfinansierte prosjekter.
– Det at vi nå har fått fire søknader innvilget av de 13 som ble sendt inn, med UiS som samarbeidspartnere, pluss at et femte prosjekt står på reservelisten, er en meget sterk uttelling i et program som har høyt antall søknader og lav suksessrate, forteller seniorrådgiver ved forsknings- og innovasjonsavdelingen Kyrre Ås.
Før årets resultater har UiS bare deltatt i to innvilgede ITN-prosjekt (den ene som koordinator).

Systematisk støtte
En av «vinnerne» berømmer støtten de har fått i søknadsprosessen.
– FIA har vært svært behjelpelige, over alle de tre årene vi har arbeidet med denne søknaden (avslått to ganger). Blant annet har vi hatt grundig oppfølging fra eksterne eksperter, som har lest igjennom søknaden flere ganger og kommet med gode forslag til forbedring, sa professor Anne Mangen ved Lesesenteret etter at hun fikk de glade nyhetene.

I 2019 planlegger UiS enda mer systematisert støtte til de som tenker å søke ITN-midler i januar 2020.
– Sterke fagmiljø er en forutsetning for å nå opp i konkurransen om ITN-midler. Det viser også at det målrettede arbeidet med søknader ved UiS og styrking av støttefunksjoner innen eksternfinansiering bidrar til økt suksess, forklarer Kyrre Ås.

Faglig samarbeid på tvers
Også professor Rune Dahl Fitjar ved Handelshøgskolen ved UiS synes det er veldig kjekt å få et nytt ITN-prosjekt.
Hans erfaring med å lede RUNIN tilsier at ITN-prosjekter er et glimrende virkemiddel for å fremme faglig samarbeid på tvers av de deltakende miljøene.
– Stipendiat-stillingene som finansieres gjennom disse midlene, er attraktive i et internasjonalt marked og gir tilgang på topp talenter fra hele verden. Det bidrar også til å utvikle vår ph.d.-utdanning med vekt på ferdigheter som er relevante i arbeidslivet i og utenfor akademia, i tett samarbeid med våre samarbeidspartnere fra andre sektorer, påpeker Fitjar, som i august tiltrer i den nye stillingen som prodekan for innovasjon og samfunnskontakt ved UiS.

EU posisjoneringskoordinatorer
Siden 2017 har UiS etablert støtte til utvalgte forskere innen forskjellige forskningsområder for å bedre posisjonere UiS med tanke på støtte fra EU. Disse posisjoneringskoordinatorene får støtte i form av midler til frikjøp og reise til kurs, søknadsworkshop og prosjektmøter.

To av posisjoneringskoordinatorene fikk i denne omgang innvilget ITN-prosjekt. I tillegg til professor Anne Mangen fikk professor Kjersti Engan (Institutt for data- og elektroteknologi) innvilget støtte.
– Det å ha en rolle som EU-posisjoneringskoordinator har først og fremst gjort at jeg har fått en sterkere fokus på dette med å søke EU midler selv. Jeg har blitt motivert og oppfordret til å være med på prosjektskrivekurs og på konferanse arrangert av kommisjonen, forteller Kjersti Engan.

Samarbeid med internasjonale forskningsmiljø
Professor Rune Dahl Fitjar (avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring) og professor Jasna Bogunovic Jakobsen (institutt for maskin, bygg og materialteknologi) er samarbeidspartnere på to innvilgede søknader.
Ifølge Bogunovic gjør ITN-prosjektet det mulig for UiS å styrke satsingen på fullskala målinger av vindforhold av betydning for design av brokonstruksjoner.
– Gjennom ITN-prosjektet får vi også anledning til å utvikle samarbeid med enda flere internasjonale fremragende forskningsmiljøer, forteller Bogunovic.

Ekstra spennende for regionen er at i det ene prosjektet, CLARIFY, er totalt tre av samarbeidspartnere fra Stavanger: Kjersti Engan og Chunming Rong (CIPSI) ved UiS, Antorweep Chakravorty ved UiS (CIPSI) og bitYoga, sammen med Stavanger universitetssjukehus.

Tekst: Gwenaelle Wathne, FIA
Foto: Olav Eggebø/UiS