Hopp til hovedinnhold

Å lære å kommunisere i det moderne klasserom

Universitetslektor Nina Helgevold disputerte 6. mai 2011 for ph.d-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen ”Å lære å kommunisere i det moderne klasserommet. En kvalitativ studie av interaksjonsformer på ungdomstrinnet”.

Publisert: Endret:

Nina Helgevold
Nina Helgevold

Første gang publisert 10.06.2015

Nina Helgevold avhandling handler om kommunikasjon i det moderne klasserom. 

Hvordan bidrar nye arbeidsformer til å skape endrede vilkår for læring og sosialisering på ungdomstrinnet? I Helgevolds avhandling analyseres undervisning og læring som institusjonelle fenomen. Studien er basert på et langvarig feltarbeid i et norsk ungdomskoleklasserom. 

Individualisering av elevers læring 

Arbeidsformer i det moderne klasserommet er i endring og utformes i brytningen mellom det etablerte og det nye. I avhandlingen diskuteres hvordan innføring av arbeidsplan og studietimer bidrar til en tydeligere individualisering av elevers læring og sosialisering i klasserommet. Det pekes videre på at den enkeltes rett til å ivareta egne individuelle interesser samtidig utfordrer og vanskeliggjør et tradisjonsbasert faglig fellesskap som lærings- og sosialiseringsarena for elevene. 

I avhandlingen stilles det spørsmål ved de vilkår for læring og sosialisering som den individualiserte opplæringen tilbyr elevene, og det argumenteres for at disse vilkårene kan bidra til å ekskludere elever fra deltakelse i skolens virksomhet. Det argumenteres videre for en revitalisering av klassefellesskapet som en betydningsfull lærings- og sosialiseringsarena for elevene.  

 

Tid: Fredag 6. mai 2011 kl. 12.00 

Sted: Arne Rettedals hus, auditorium Ø-130 

 

Prøveforelesing: kl. 10:00 samme sted.  

Oppgitt emne for prøveforelesing: ”Klasseromsforskning og undervisning i endring: utviklingslinjer og aktuelle posisjoner.” 

 

Bedømmelseskomité: 

1) Dosent Fritjof Sahlström, Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki, Finland 

2) Professor Trond Eiliv Hauge, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo 

3) Professor Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger (koordinator) 

 

Hovedveileder: Professor Stein Erik Ohna 

Leder av disputasen: Dekan Tor Hauken, Det humanistiske fakultet, UiS 

 

Både disputas og prøveforelesning er åpne for interesserte. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS