Å lage podkast er god læring for elevene

Elevene er ofte passive mottakere av kunnskap. Med podkast kan de selv lage innhold til undervisningen, mener forsker ved Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert
To kvinner i sofa, med mikrofon og bærbar pc
Illustrasjonsfoto: Unsplash/CoWomen

Mange lærere har brukt situasjonen med hjemmeskole til å utforske mulighetene digital teknologi gir.

Stipendiat Gunvald Dversnes ved Universitetet i Stavanger anbefaler lærerne å ta en nærmere kikk på podkast.

– Podkast er et av de aller enkleste av de digitale verktøyene, påpeker Dversnes. Han forsker på bruk av podkast i norskundervisningen i videregående skole.

Å lage podkast gir dybdelæring

Når elevene får i oppgave å lage podkast, blir de produsenter av faglig innhold. De må gjøre bevisste valg underveis i arbeidet: «Hva tar jeg med i podkasten min og hva tar jeg ikke med?»

– Slike spørsmål gir god læring og er et godt alternativ til oppgaver der elevene blir bedt om å reprodusere faktakunnskap med egne ord, forklarer Dversnes.

Han mener lærerne bør gi elevene oppgaver der de kan reflektere og undre seg i kjente og ukjente situasjoner, det som lærere kaller dybdelæring.

Elevene får vist seg fram på andre måter

Skriving er det lærerne oftest bruker for å måle elevenes kunnskaper.

– Dette er fornuftig siden samfunnet er svært skriftlig. Men det er viktig å ikke utsette elevene for en ørkenvandring i skriftlige innleveringer, påpeker forskeren.

– Det kan virke enklere for læreren å be elevene levere inn et skriftlig produkt om nyromantikken enn å be dem spille inn en podkast om samme tema. Men spør du elevene, er det ikke sikkert du får samme svar, fortsetter han.

For elevene er variasjon i skolearbeidet svært viktig.

Forskning fra New Zealand har vist at elever helt ned i grunnskolealderen mestrer teknologien bak en podkast godt. Elevene der opplevde at arbeid med podkaster var svært motiverende, blant annet fordi de fikk lov til å vise hva de kunne på andre måter enn til vanlig.

Gir fellesskap

Når elever lager podkaster på skolen, er det naturlig å dele dem i etterkant. Elevene får på den måten en stemme inn i klassen.

De får også muligheten til å lytte til hva medelever tenker om et tema. Dermed legges det til rette for fellesskap og gode relasjoner mellom elevene.

Det største forskningsprosjektet i verden tilknyttet podkaster i undervisningssammenheng, IMPALA-prosjektet fra England, viste at podkaster knytter grupper sterkere sammen.

Selv der studenter oppholder seg i ulike deler av verden, binder podkastene studentene sammen og gir dem en følelse av fellesskap.

– Dette er et viktig poeng ved bruk av podkast i skolen. Hvis lærere klarer å skape aktiviteter gir læring og som samtidig fremmer et faglig og sosialt fellesskap blant elevene, har de etter mitt syn lyktes, sier Dversnes.

Ikke slått an i skolen ennå

Stadig flere av oss lytter til podkast. Ifølge tall fra Medienorge lytter åtte prosent av alle nordmenn til podkast daglig. Særlig blant unge er det mange podkastlyttere.

– Men til tross for det har ikke podkast-teknologien tatt av i skolen. Det er det på tide å gjøre noe med, sier Gunvald Dversnes.

Tekst: Elin Nyberg

Denne saken er også publisert på forskning.no

Referanser:

Jane Nicholls: Podcasting and oral language, Core education, 2007.

IMPALA-prosjektet: Informal Mobile Podcasting And Learning Adaptations for Transition (IMAPAL4T)