Affektiv nevrovitenskap

Forskningsgruppen for affektiv nevrovitenskap studerer følelser, med sikte på å bruke innovative tilnærminger til maskinlæring og kunstig intelligens.

Published Endret

The Affective Neuroscience-gruppen studerer følelser, med sikte på å bruke innovative tilnærminger til maskinlæring og kunstig intelligens for å utvikle ny vitenskapelig forståelse av menneskelige følelser med sikte på å utvikle gjennomførbare og robuste metoder for å vurdere og klassifisere følelser og anvende disse metodene på relaterte felt som klinisk nevropsykologi, sosiale ferdigheter og relaterte emner. Kolbjørn Kallesten Brønnick skal i første omgang lede gruppen. Aleksandra Sevic blir koordinator og Tore Tjora og Jone Bjørnestad deltar.

Gruppen jobber for tiden med en omfattende gjennomgang av bruken av maskinlæring og kunstig intelligens-teknikker for å klassifisere menneskelige følelser og skal søke om midler til prosjekter.

Gruppemedlemmer

Instituttleder
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Doktorgradsstipendiat i arbeidshelse og samfunnsdeltagelse
51832864
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis i psykologi
51833618
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Professor i psykologi
51831691
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag