Hopp til hovedinnhold

Barnehagebarn og samlivsbrudd

Klara Øverland disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger 1. februar 2013. Øverland har undersøkt barnehageansattes erfaringer med barn og samlivsbrudd.

Publisert: Endret:

Klara Øverland
Klara Øverland forsker på barnehagebarn og samlivsbrudd

Første gang publisert 10.06.2015

Øverland har sett på hvilke tiltak de ansatte bruker i arbeidet og deres reaksjoner i møte med samlivsbrudd i barnehagen. Hun har også fokus på barnas egne opplevelser etter samlivsbrudd i avhandlingen som har tittelen «Children of divorce in daycare. Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology» .

Ulike problemer

Funnene viste to hovedsyn blant ansatte vedrørende barns følelser eller reaksjoner etter samlivsbrudd. Noen ansatte opplevde ulike problemer blant barna, for eksempel at de var lei seg, frustrerte eller mistet konsentrasjon i oppgaver, mens andre ansatte hadde relativt stor tro på at rutinene i barnehagen fungerte slik at mange av barna klarte seg greit etter samlivsbrudd, men de erfarte også tristhet blant barna.

Noen ansatte opplevde at de mestret arbeidet med samlivsbrudd, mens andre hadde problemer med å håndtere det. De ansatte arbeider ulikt når det gjelder barn og familier som har opplevd samlivsbrudd og Øverland konkluderer derfor med at det er behov for bedre rutiner og tiltak for dette arbeidet.

Barna

Studien av barna viste tre hovedsyn blant femåringene som deltok. En gruppe barn uttrykte trygge relasjoner til andre og glade følelser. En annen gruppe viste blandede følelser og en tredje gruppe viste tristhet og fokus på foreldres tristhet.

Unik posisjon

Øverland mener barnehageansatte er i en unik posisjon til å identifisere problemer og hjelpe barn etter samlivsbrudd siden de har daglig omsorg for barna.

Hun anbefaler derfor at studenter og ansatte får utdannelse i tema som omhandler samlivsbrudd, for eksempel om reaksjoner og tiltak som kan hjelpe barna. Det er også viktig å hjelpe barnehageansatte slik at de kan mestre arbeidet med samlivsbrudd og foreldrekonflikt.