Barns opplevelse av lukt og dufter

Lukter endrer seg i forskjellig vær. Om det regner eller om solen skinner, finnes det interessante lukter både ute og inne som dere kan oppdage, utforske og snakke om sammen med barna. Alt dere trenger er nesen. La fantasien lede vei og oppdag magien sammen med barna.

Published Sist oppdatert
Hvorfor er dette viktig?

Lukt er en av de mest omfattende sansene, men også en av sansene som er minst forstått. Visste du at mennesket kan oppdage og kjenne igjen flere lukter enn musikalske toner og farger? Man kan faktisk gjenkjenne en billion lukter, men vi har bare ord for noen få av dem.

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på resultater fra forskningsartikkelen Children’s stories and multisensory engagement: insights from a cultural probes study av Natalia Kucirkova og Monika Kamola (2022).

I studien brukte forfatterne historier for å stimulere barnas sanser. Analysen viser at barna brukte sansene ulikt. Visuelle aspekter og berøringssansen var de mest fremtredende under aktiviteten, mens luktesansen, smakssansen og hørselen ble i minst stimulert. Studien viser at lukt har en unik evne til å koble sammen minner og følelser. I denne forskningsbaserte fagfilmen gis det konkrete eksempler på hvordan man kan stimulere barnas luktesans.

Ved å fokusere på barns luktesans kan vi åpne for nye måter å forstå og støtte barns læring og utvikling på.

Natalia Kucirkova
Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke ressursen sammen, vil barnehagepersonalet bli mer bevisste på hvorfor det er viktig å gi barna varierte sanseerfaringer, med særlig fokus på lukt, og hvordan dette kan gjøres. For hvem: Barnehagepersonalet, f.eks. på et avdelings- eller personalmøte. Anbefalt tidsbruk: 30-45 minutter. Tips til gjennomføring: 1. Se fagfilmen. 2. Diskuter refleksjonsspørsmålene, gjerne i grupper. 3. Gjennomfør aktivitetene sammen med barna (se Aktiviteter). 4. Del erfaringer med hverandre på neste personalmøte.

Illustrasjon av barn som lukter på peppermynte
Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen
Barns opplevelse av lukt og dufter - en fagfilm av Natalia Kucirkova og Elisabeth Stray Gausel ved Læringsmiljøsenteret, UiS
.

Spørsmål til refleksjon

  • Hvordan legger dere til rette for aktiviteter som gir barna erfaring med lukt?
  • Hvordan stimulerer dere barnas luktesans?
Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Illustrasjon av tre barn som ser i en eske
Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen
Aktiviteter

For å stimulere barnas luktesans kan du oppmuntre dem til å tenke på ulike opplevelser eller minner, gjerne ved hjelp av bilder, for å hjelpe barna å huske luktene. Når dere utforsker nye lukter, er det viktig at dere lar barna svare (respondere) på hvilken som helst måte de ønsker (verbalt, med kroppsspråk, tegne noe, ta et bilde).

Ta barna med på en "luktetur". Dere kan samle små gjenstander i en "lukteboks". Barna kan også tegne bilder av det de luktet på turen. Bruk disse gjenstandene og tegningene når dere snakker sammen om hva som lukter godt og hva som lukter vondt.

Sansene våre er noe vi jevnlig jobber med i barnehage. Fint å få litt inspirasjon til luktesansen, det ofte den vi jobber minst med.

Barnehagelærer
Film av barn som bruker sansene sine for å utforske et eventyr

Denne filmen er laget av Læringsmiljøsenteret i forbindelse med forskningsprosjektet om Duftbøker ("Sensory Books").

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på resultater fra følgende forskningsartikkel:

Kucirkova, N. & Kamola, M. (2022) Children’s stories and multisensory engagement: insights from a cultural probes study, International Journal of Educational Research, https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.101995

Mål

Å forstå de sentrale sanseelementene som er viktige for barns historiefortellinger.

Problemstilling

  • Hvordan integrerer barn ulike sanser i aktivitetene sine?

Metode

Naturalistisk observasjon av barnas daglige aktiviteter i barnehagen med spesifikt fokus på deres opplevelse av lukt og barns fremstilling av egne «fortellerbokser». Forskeren viste barna en boks med enkle materialer som historiefigurer, småstein eller blader/løv, slik at de kunne fortelle og lage sin egen "fortellerboks".

Datamateriale

Bilder av barnas fortellerbokser.

Sentrale funn

Forskeren tok bilder av barnas egne fortellerbokser og gjennomførte kvalitative analyser av hovedtema og barnas uttrykk for bevissthet om ulike sanser. Visuelle aspekter og berøringssans ble fremhevet i barnas tolkning av historiene.

Aktuelle lenker

Duftbøker – duftinntrykk og barns digitale lesing - Dette er det første prosjektet som undersøker den pedagogiske verdien av lukt i barns læring, da særlig innen lesing.

The explanatory power of sensory reading for early childhood research: The role of hidden senses - en forskningsartikkel fra 2022 der Kucirkova forklarer hvorfor et multisensorisk fokus (bl.a. lukt og smak) er viktig i barnehageforskning og utdanning.

Impact of indoor aroma on students’ mood and learning performance - en forskningsartikkel fra 2022 der Choi et al. undersøker effekten som sitron, rosmarin og peppermynte har på barns læring.

Flere ressurser for barnehagen.

Logo FILIORUM

Faglig ansvarlige

Professor i barnehagepedagogikk og tidlig utvikling
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rådgiver
51831391
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger