Hopp til hovedinnhold

Duftbøker – duftinntrykk og barns digitale lesing

Utdanningssystemet baserer seg stor grad på audiovisuelt (lyd og bilde) innhold. Duft gir unik informasjon om miljøet, skaper nysgjerrighet, engasjement og aktiverer minner. Dette prosjektet utforsker hvordan duftinntrykk påvirker barns digitale lesing.

Publisert: Endret:
Fakta
Mål

Studien skal gi et teoretisk forankret perspektiv på barns sansemessige lesing.

Målgrupper

Barnehageansatte og foreldre til barn i alderen 3-5 år.

Prosjektperiode

2021-2025

Professor Natalia Kucirkova forteller om prosjektet.

Om prosjektet

Liten jente blar i bok
Dette prosjektet undersøker den pedagogiske verdien av lukt i barns læring, med spesielt fokus på barns lesing. Foto: Getty Images.

Til tross for duftens rolle i kognisjonen og at duft gir unik informasjon om miljøet, skaper nysgjerrighet, engasjement og aktiverer minner, forsømmes den i barns læring. Dette er det første prosjektet som undersøker den pedagogiske verdien av lukt - olfaksjon - i barns læring, da særlig innen lesing.

Dette tverrfaglige prosjektet ser nærmere på digitale bøker lest av barn i barnehagealder. Prosjektet involverer foreldre, lærere og designere for å undersøke skjæringspunktet mellom teknologi og den naturlige opplevelsen av sensorisk engasjement med historier. Effekten av multisensorisk lesing - med et spesielt søkelys mot lukt som en sentral, sensorisk stimulering - skal undersøkes med hensyn til økning i barns leseengasjement, forståelse og læring av historierelatert ordforråd.

Hovedstudien skal utføres i Norge, et av landene i verden med best internettdekning, teknologitilgjengelighet og digital kompetanse i utdanningssektoren. Datainnsamlingen følger en deltakende forskningsmetodikk, noe som betyr at forskerne involverer barn som medforskere. Sammen med foreldrene og lærerne undersøkes lukt og luktens rolle i barnas digitale bøker.

Kan duftende bøker øke barns engasjement, forståelse og begrepslæring?

Barns luktesans undersøkes med hovedfokus på digitale bøker. Digitale bøker er viktige for barns læring, og godt utformede digitale bøker gir betydelige læringsfordeler for barn med spesielle læringsbehov og barn som ikke er vant til å lese hjemme. Mange barn, spesielt de som kan sies å være såkalte motvillige lesere, foretrekker å lese digitalt, noe som påvirker deres egen motivasjon til å lese. I motsetning til trykte tekster, kan digitale tekster deles og endres dynamisk i leseprosessen og tilpasses leseren.

Prosjektets oppmerksomhet rettes mot tre til fem år gamle norske barn, deres barnehager og familier som vil finne ut om duftende bøker øker barns engasjement, forståelse og begrepslæring. I tillegg vil barnebok forfattere og illustratører, app-designere, forleggere og bibliotekarer bidra til utviklingen av prototyper og ideer.

Prosjektmedarbeidere:

Professor
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rådgiver
51831391
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Førsteamanuensis
51832943
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Universitetslektor
51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Seniorrådgiver
51832991
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Play, design and learning consultant
+31618949117
Utstillingsansvarlig og formidler
Jærmuseet
Litteraturformidler, barn og unge
Sandnes bibliotek
Assistant Professor
Centre for Language Studies, Radboud University, Nijmegen
Professor of Experimental Psychology
+44 (0)1865 271364
University of Oxford