Hopp til hovedinnhold

Duftbøker – duftinntrykk og barns digitale lesing

Utdanningssystemet baserer seg stor grad på audiovisuelt (lyd og bilde) innhold. Duft gir unik informasjon om miljøet, skaper nysgjerrighet, engasjement og aktiverer minner. Dette prosjektet utforsker hvordan duftinntrykk påvirker barns digitale lesing.

Publisert: Endret:
Fakta
Mål

Studien skal gi et teoretisk forankret perspektiv på barns sansemessige lesing.

Målgrupper

Barnehageansatte og foreldre til barn i alderen 3-5 år.

Prosjektperiode

2021-2025

Professor Natalia Kucirkova forteller om prosjektet.

Om prosjektet

Til tross for duftens rolle i kognisjonen og at duft gir unik informasjon om miljøet, skaper nysgjerrighet, engasjement og aktiverer minner, forsømmes den i barns læring. Dette er det første prosjektet som undersøker den pedagogiske verdien av lukt - olfaksjon - i barns læring, da særlig innen lesing.

Om prosjektet
Kan duftende bøker øke barns engasjement, forståelse og begrepslæring?

Dette tverrfaglige prosjektet ser nærmere på digitale bøker lest av barn i barnehagealder. Prosjektet involverer foreldre, lærere og designere for å undersøke skjæringspunktet mellom teknologi og den naturlige opplevelsen av sensorisk engasjement med historier. Effekten av multisensorisk lesing - med et spesielt søkelys mot lukt som en sentral, sensorisk stimulering - skal undersøkes med hensyn til økning i barns leseengasjement, forståelse og læring av historierelatert ordforråd.

Hovedstudien skal utføres i Norge, et av landene i verden med best internettdekning, teknologitilgjengelighet og digital kompetanse i utdanningssektoren. Datainnsamlingen følger en deltakende forskningsmetodikk, noe som betyr at forskerne involverer barn som medforskere. Sammen med foreldrene og lærerne undersøkes lukt og luktens rolle i barnas digitale bøker.

Barns luktesans undersøkes med hovedfokus på digitale bøker. Digitale bøker er viktige for barns læring, og godt utformede digitale bøker gir betydelige læringsfordeler for barn med spesielle læringsbehov og barn som ikke er vant til å lese hjemme. Mange barn, spesielt de som kan sies å være såkalte motvillige lesere, foretrekker å lese digitalt, noe som påvirker deres egen motivasjon til å lese. I motsetning til trykte tekster, kan digitale tekster deles og endres dynamisk i leseprosessen og tilpasses leseren.

Prosjektets oppmerksomhet rettes mot tre til fem år gamle norske barn, deres barnehager og familier som vil finne ut om duftende bøker øker barns engasjement, forståelse og begrepslæring. I tillegg vil barnebok forfattere og illustratører, app-designere, forleggere og bibliotekarer bidra til utviklingen av prototyper og ideer.

Om utstillingen

De tre små griser - en eventyrvandring som vekker barns nysgjerrighet med lukter og dufter. Utstillingen holder åpnet på Vitenfabrikken hele sommeren ut august.

vitenfabrikken utstilling
Foto: Hans-Arvid Grødeland/Jærmuseet

Lukt er en viktig sans som aktiverer minner og forsterker opplevelser. Til tross, blir lukt ofte oversett innen læring og i aktiviteter laget for barn. Vår utstilling er designet til å engasjere barns luktesans i deres utforskning av fortellingen om De tre små griser.

For første gang i Norge, og muligens også i verden, introduserer utstillingen barn til å oppleve ulike lukter, i spesialdesignede luktebokser, i sammenheng med en fortelling. Boksene er strategisk plassert rundt en eventyrsti som gjenspeiler fortellingen om De tre små griser. Noen bokser slipper ut konkrete lukter og noen abstrakte, noen gode og noen dårlige. Luktene er av ulik intensitet, og barna kan selv bestemme hvor lenge og hvor nære de lukter på dem ved å åpne og lukke boksene.

Utstillingen er en del av forskningsprosjektet Sensory books, som utforsker verdien av lukt i lese- og læringssammenheng. Forskningen bruker deltakende forskningstekniker som verdsetter bidraget fra alle samfunnsmedlemmer, inkludert barns perspektiv. Barn tilfører en spennende innsikt i luktens verdi, og i denne utstillingen oppfordres de til å bruke fantasien til å tolke luktene og forbindelsen til historien. Vi valgte fortellingen om De tre små griser, fordi den har en klar historie med en viktig moral: hardt arbeid og utholdenhet lønner seg til slutt.

Vi forkortet og tilpasset fortellingen med en mindre mørk slutt, og vi ga den også en moderne vri;  den flinke grisen karakteriseres som lur og bruker tid på å bygge et solid familiehus, og jålegrisen er lat og bruker heller tid på å lakke negler og pynte seg. For at det skulle være flere inngangspunkter til historien, tilla vi både visuelle format og lydformat. Fortellingsteksten og QR-kodene for den innspilte dramatiserte versjonen, vises på utstillingsskiltene ved hvert av grisenes hus.

Utstillingen åpnet 14. juni og kan besøkes på Vitenfabrikken i Sandnes igjennom hele sommeren.

Den trekker på ekspertisen til flere prosjektpartnere, og deres entusiasme og kreativitet gjenspeiles i det endelige resultatet. Teamet har satt sammen en fargerik og interaktiv utstilling med grisungene sine hus i skogen. Når barna starter på eventyrstien, blir de bedt om å finne de tre små grisene og følge historien ved hjelp av et kart og grisesporene på bakken. Det finnes også et tegneområde der de kan fargelegge grisene og husene deres. Lyden av ulvens huff, puff og ulve-ul strømmer ut fra høyttalerne. Barna må gå rundt og utforske, ta på og fysisk engasjere seg i utstillingen for å få mest mulig ut av den. Selv om hovedvekten er lagt på luktesansen, engasjerer utstillingen altså alle sanser.

Gitt fleksibiliteten og flyttbarheten til lukteboksene, og et relativt beskjedent budsjett, er det planer om å holde utstillingen til andre land og steder i regionen. Man håper at barn, sammen med sine voksne, utvikler nye perspektiver på et tradisjonelt eventyr og hva det vil si å følge en historie med nesen.

Tekst av Natalia Kucirkova

Aktuelt om prosjektet

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk til forsker ved Læringsmiljøsenteret

Natalia Kucirkova har vunnet Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2022...

Har du tenkt over hvordan våren lukter?

Blomster, den første motorsykkelen på veien eller gjødsel. Eller noe helt annet? Hvordan vi beskriver lukt, og hvilke or...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

Prosjektmedarbeidere:

Professor
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rådgiver
51831391
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Førsteamanuensis
51832943
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Universitetslektor
51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Seniorrådgiver
51832991
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Play, design and learning consultant
+31618949117
Utstillingsansvarlig og formidler
Jærmuseet
Litteraturformidler, barn og unge
Sandnes bibliotek
Assistant Professor
Centre for Language Studies, Radboud University, Nijmegen
Professor of Experimental Psychology
+44 (0)1865 271364
University of Oxford

Kucirkovas forskning dreier seg om barns lesing og skriving og hvordan ny teknologi påvirker disse prosessene.