Bruk av musikk i barnehagen og sammenhengen med helse

Tirsdag 30. mai 2023 kl. 10:00-15:00,
Arne Rettedals hus,
Auditorium V-101.

Beate Gilje Tumyr disputerer.

Published Sist oppdatert

fem små barn løfter armene i været. Foto: Getty

Beate Gilje Tumyr vil forsvare avhandlingen «Barn, musikk og relasjonell helse. En studie av barns deltakelse i en sosialmusikalsk praksis i en barnehage».

Gjennom et musikkprosjekt i en barnehage har Tumyr utforsket sammenhengen mellom musikk og helse. Barn og ansatte ble invitert til å utforske «Hvilke sider ved relasjonell helse kan komme til syne når barn deltar i en sosialmusikalsk praksis i en barnehage?» Både voksne og barn ble intervjuet og har bidratt med sine perspektiver inn i forskningen.»

Beate Gilje Tumyrs forskningsresultater kan bidra til å utvikle det musikkpedagogiske og musikkterapeutiske feltet i barnehagen. Den kan også bidra til å løfte frem en diskusjon om hva musikk kan være og brukes i barnehagens hverdag.

Det blir prøveforelesning og disputas i Arne Rettedals hus, auditorium V-101 fra klokken 10.00. Prøveforelesningen med tildelt emne «Hvilke konsekvenser kan en sosialmusikalsk praksis få for musikkfaget i barnehagelærerutdanninga?», starter klokken 10.00. Selve disputasen starter klokken 12.00.

Alle interesserte er velkomne til å følge både prøveforelesningen og disputasen i AR-hus. Det vil også være mulig å følge arrangementet digitalt via Zoom

Møte ID: 656 8355 7137

Passord: 323575

NB! Det er kun bedømmelseskomiteen, disputasleder og ph.d.-kandidaten som kan bruke lyd og video.

Bedømmelseskomiteen består av:

Professor emeritus Even Ruud, Norges Musikkhøgskole/UiO

Universitetslektor Ylva Holmberg, Malmö Universitet, Sverige

Førsteamanuensis Lars Yngve Rosell, Universitetet i Stavanger

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært førsteamanuensis Rudy Garred, Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS. Medveileder har vært professor Torill Vist, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet.