Diamantlinser for røntgenoptikk

Qiuyuan Zhang har sett nærmere på en-krystalls diamantlinser, og hvorfor disse fungerer så godt i røntgenoptikk. Han forsvarte doktoravhandlingen sin 26. juni.

Publisert Sist oppdatert
Qiuyuan Zhang

Innen røntgenoptikk fungerer sammensatte brytingslinser ("compound refractive lenses" eller CRL) som fokuseringsenhet for harde røntgenstråler. Slike linser antas å ha mange fordeler framfor andre typer linser, for eksempel er de enkle å justere og de er svært kompakte. Blant alle materialer som brukes til å produsere CRL, skiller diamant seg ut. Diamantlinser har sterk termisk motstand og evnen til å holde seg stabile under ekstremt intens stråling.

Når du velger mellom en-krystalls og polykrystallinsk diamant, foretrekkes en-krystalls fordi du unngår såkalt uønsket diffus spredning forårsaket av strukturen i polykrystallinsk diamant. Ettersom en-krystalls diamantlinser klart er å foretrekke, ønsket Qiuyuan Zhang å gjøre en omfattende analyse av denne typen linser.

Doktorgradsavhandlingen til Zhang gjennomgår historien til to forskjellige typer røntgenkilder, konvensjonelle røntgenrør og synkrotronstråling (SR). Han har også sett nærmere på røntgenoptiske enheter. CRL-linser har vist seg å være en stor suksess siden de ble lansert på 1990-tallet. Noen eksperimentelle faktorer som stråledivergens og interaktive posisjoner kan imidlertid påvirke energispektret i linsene. I tillegg fant Zhang at jo mindre krumningsradiusen på toppen av linsen er, jo bedre fokuseringseffekt kan man oppnå.

Qiuyuan Zhang er 29 år gammel, og kommer fra Baoying i Kina. Han har en mastergrad i optikk og arbeider for tiden som optroniker.