Doktorgrad om nye kinetiske hydratinhibitorer for olje- og gassindustrien

Qian Zhang har i sitt doktorgradsarbeid sett nærmere på egenskapene til ulike kinetiske hydratinhibitorer, kjemikalier som brukes til å unngå rørledningsblokkering i olje- og gassindustrien.

Publisert Sist oppdatert
Qian Zhang
Qian Zhang

En rekke forskjellige kjemikalier blir syntetisert og testet for å se om de kan være effektive som kinetiske hydratinhibitorer (KHI). KHI-er er kjemikalier som virker mot ising (gasshydrering) i de rørene som frakter olje og gass offshore. Uten disse ville oljeledningene fryse igjen.

Testingen Zhang har utført gir større innsikt i de kjemiske kravene til effektive KHI-er. Zhang har identifisert og testet flere effektive KHI-er som kan tas i bruk på felt.

Rørledningsblokkering forårsaket av gasshydrat er et stort problem som må løses i olje- og gassindustrien. Det er derfor viktig å utvikle effektive kjemikalier for å motvirke dette, både med tanke på sikkerhet og effektiv produksjon.

Zhang disputerte for doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger 7. september 2020. Tittelen på avhandlingen er “Investigation of New Classes of Amide and Non-Amide Kinetic Hydrate Inhibitors".