Effekten av medelever og tankesett

En lærer som har et mer lærende tankesett siste året på ungdomsskolen, ser ut til å ha en positiv effekt på elevers eget tankesett og om de velger mer avansert matte på videregående, viser May Linn Auestads forskning.

Published Sist oppdatert

May Linn Auestad disputerte 11. september 2020.

Hun disputerte på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger 11. september 2020. Hun forsvarte avhandlingen Economics of Education: Peer Effects and Mindset.

Hvorfor dropper elever ut av skolen?

I Norge er det slik at de fleste ungdommer starter i videregående skole, men fem år senere har en fjerdedel av dem ikke fullført. Mange av dem har ganske like utgangspunkt som elevene som fullfører på normert tid, og sett utenfra er det ofte lite som skulle tilsi at de skal droppe ut. Hva kan det da skyldes?

Forskere har lenge vært opptatt av elevers motivasjon og læring. En teori er at vi alle er født med et lærende tankesett. Vi liker utfordringer, og vi tør å prøve nye ting. På andre enden av skalaen finner vi det som kalles et låst tankesett. Det kjennetegnes av at vi helst vil gjøre ting vi allerede kan, og er redde for å feile.

Lærerens tankesett er viktig

I løpet av livet utvikler vi oss forskjellig på skalaen, blant annet avhengig av miljøet rundt oss. Lærere er viktige personer i dette miljøet. I sin forskning ser Auestad på om det kan være en sammenheng mellom lærerens tankesett, og hvordan elevene ser på sine egne muligheter for å lære?

Hun har også funnet ut at elever ikke ser ut til å bli negativt påvirket av sine lavtpresterende medelever. I tillegg fant hun ut at det er mulig å endre elevers tro på egne muligheter til å lære ved hjelp av en intervensjon.

Om kandidaten

May Linn Auestad (33) har en master i økonomi og administrasjon fra Handelshøgskolen ved UiS. Hun er fra Klepp Stasjon.