Fagessay om nullvisjonen mot selvmord

Selvmordsfeltet kan lære av nullvisjonen i veitrafikken. Det krever samtidig en betydelig satsning og en tilpasning til sikkerhetens egenart i psykisk helsefeltet, skriver UiS forsker Siv Hilde Berg og UiO forsker Fredrik A. Walby i psykologtidskriftet.

Published Endret

Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 innførte for første gang en nullvisjon for selvmord i Norge (Regjerningen.no). På bakgrunn av dette har de erfarne forskerne Siv Hilde Berg og Fredrik A. Walby skrevet et fagessayet du kan lese her.

Berg, S.H & Walby, F.A (2021) Nullvisjon mot selvmord | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)