Fedre føler seg ekskludert på helsestasjonen

Selv om foreldre ser på det å få barn som et felles prosjekt, framstår helsestasjonen som en kvinneverden hvor mor og barn er i fokus og hvor fedre følte seg ekskludert. Det viser ny forskning fra Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

Portrett av dame med blondt hår og grå bluse
Bente Kristin Høgmo er utdannet helsesykepleier og har en mastergrad i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer. Hun er førsteamanuensis ved masterutdanningen i helsesykepleie ved UiS.

Å bli foreldre kan oppleves overveldende og representere store endringer både på individ-, par- og familienivå. I sitt doktorgradsarbeid ønsket helsesykepleier Bente Kristin Høgmo blant annet å undersøke hvordan foreldre opplevde forholdet til helsestasjonen i barseltiden.

Hun forsvarer avhandlingen Municipal postnatal healthcare: The perspectives of parents and nurses når hun disputerer for doktorgraden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 13. desember 2023.

Helsestasjonen har en nøkkelrolle

Tidlig hjemreise fra sykehus for mor og barn etter fødsel er i dag vanlig i Norge som i mange andre land. Etter hjemkomst overtar barselomsorgen i kommunen oppfølgingen av den nye familien og helsestasjonstjenesten med helsesykepleiere og jordmødre har en nøkkelrolle i oppfølgingen.

Mor som budbringer

Høgmos funn viste at i en fase preget av både glede og økt sårbarhet, ønsket foreldrene å være i en dialog med helsesykepleier om foreldreskap og familieliv, samtidig som de lærte å gi omsorg til sitt nyfødte barn. Gjennom tidlig hjemmebesøk opplevde både foreldre og helsesykepleiere at et godt relasjonelt grunnlag ble lagt for det videre samarbeidet rundt den nye familien.

I tillegg fant Høgmo at de videre konsultasjonene på helsestasjonen i større grad oppleves som et mor-barn-tilbud hvor det ble mors rolle å opptre som en budbringer mellom helsesykepleier og far. 

Studien er basert på livsverdensforskning og Høgmo intervjuet parene sammen og gjennomførte også individuelle intervjuer med mødre og fedre i løpet av barseltiden. I tillegg ble det gjennomført en systematisk forskningsreview av tidligere kvalitative studier av sykepleieres, herunder helsesykepleiere og jordmødres, perspektiver på den kommunale barselomsorgen.

Helsesykepleierens rolle

Høgmos studie av helsesykepleieres erfaringer fra barselomsorgen og støtten som nye familier trenger. Studien viste at på tross av stor arbeidsbyrde og stramme tidsrammer, tøyde helsesykepleierne ulike grenser for å gi god omsorg til familiene i barseltiden. Å kontinuerlig balansere mellom deres idealer og virkeligheten, bidro samtidig til at helsesykepleierne sto i fare for å strekke seg for langt.

Ser familien som en enhet

Studien viser at en inkluderende barselomsorg er nødvendig for å sikre foreldrenes individuelle behov for omsorg og støtte. De viser også til betydningen av at helsesykepleiere sikrer at babyens unike behov for omsorg og ivaretakelse blir sett i lys av familien som en enhet som er viktig for barnets helse, trivsel og utvikling.

Avhandlingen bidrar med ny og utvidet kunnskap som kan bidra til faglige refleksjoner og videreutvikling av eksisterende praksis, samt i utdanningen av nye helsesykepleiere og jordmødre.

Les intervju med Høgmo om forskningen på NRK.no.