Hopp til hovedinnhold

Forskningsetikk ved UiS

UiS har etter forskningsetikkloven et ansvar for å sikre at forskningen ved universitetet skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Vi tar derfor vårt ansvar når det gjelder forskningsetikk på det største alvor.

Publisert: Endret:

I tilfeller der det meldes inn mistanke om at forskning ved UiS har foregått i strid med anerkjente forskningsetiske normer, vil dette bli håndtert i henhold til etablerte prosedyrer som er skissert under. Forskningsetikk handler om troverdigheten til forskningen. Åpenhet omkring dette temaet reflekterer en sentral verdi for UiS – involverende – og gjør oss bedre i stand til å oppfylle vårt samfunnsoppdrag.

Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg ved UiS (FEU) ble etablert i 2006. FEU er både proaktivt og beredskapsmessig, og skal bidra til at forskningen ved UiS skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer.

FEU er et rådgivende organ for forskningsetikk for Universitetet i Stavanger og har følgende mandat.

Utvalget ivaretar videre rollen som redelighetsutvalg ved UiS i saker om mulige brudd på forskningsetiske normer.

Utvalget består av følgende medlemmer:

Direktør Sigmund Stokka (NORCE), Forskningsleder

Tingrettsdommer Thor Henning Auestad (Stavanger Tingrett)

Professor MSO Ulla Schmidt (Universitetet i Århus)

Førsteamanuensis Anne Nevøy (UiS)

Professor Ole Andreas Engen (UiS)

Professor Sissel Iren Eikeland Husebø (UiS)

Stipendiat Marek Jan Janocha (UiS) - Stipendiatmedlemmet velges av UiSDC

Forskningsdirektøren ved UiS er sekretær for utvalget.

Behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer

Meld fra om mulige brudd på forskningsetiske normer.

Enhver melding om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiS skal behandles i tråd med gjeldende retningslinjer.

Dersom du oppdager et mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer i et vitenskapelig arbeid som er utarbeidet ved UiS kan du melde fra om dette her.

UiS har også et ombud for forskningsetiske spørsmål som som ansatte og studenter kan henvende seg til.