Første nummer av tidsskriftet PlaySpace er ute

Redaksjonen fra Fakultet for utøvende kunstfag har presentert sin nye vitenskapelige tidsskrift

Published Sist oppdatert
PlaySpace

Foto: Tale Hendnes, fra forestillingen MÅNEmåne 2019,  Dybwikdans.

Det første nummeret av det nye vitenskapelige tidsskriftet i artistic research, PlaySpace, er publisert. PlaySpace er et fagfellevurdert tidsskrift for bidrag i forskjellige format og former innen kunstfeltet og kommer til å gis ut et nummer årlig. Redaksjonen hører hjemme ved Fakultet for utøvende kunstfag og består av redaktør Lise K. Meling, Per Dahl, Petter Frost Fadnes, Elina Borg Björnström, Olaf Eggestad, Mari Flønes og Vidar Schanche. Blant bidragsyterne til artiklene i det første nummeret finnes bland andre Eivind Buene, Maria Mjaaland Sele og Joanna Barbara Balucek. PlaySpace er tilgjengelig som open access på UiS plattform.

Les PlaySpace her: Vol. 1 No. 1 (2022): Art in the age of Covid | PlaySpace (PS) (uis.no)