Fungerer tiltak mot nettmobbing?

En hovedkonklusjon peker mot at antimobbe-programmer har positiv betydning.

Publisert Sist oppdatert
:

Foto: Getty Images.

Forskningsnotatet oppsummerer en systematisk kunnskapsoversikt som undersøker hvorvidt og i hvor stor grad intervensjonstiltak og forebyggende programmer reduserer tilfeller av nettmobbing. Oversikten ser både på reduksjon av antallet barn og unge som utsetter andre for mobbing og på barn og unge som blir utsatt for mobbing. En hovedkonklusjon er at programmer mot mobbing har betydning for omfanget av mobbing. Undersøkelsen viser at antallet barn og unge som var involvert i mobbing ble redusert med 11–20% som følge av tiltakene. Oversikten bidrar med kunnskap om utforming av tiltak mot mobbing. 

referanse:

Gaffney, H., Farrington, D. P., Espelage, D. L. & Ttofi, M. M. (2018). Are cyberbullying intervention and prevention programs effective? A systematic and meta-analytical review. Aggression and Violent behavior, 2019(45), 134–153. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.07.002