Hopp til hovedinnhold

Future Energy Hub – forskning

Her er en oversikt over forskningsprosjektene relatert til Future Energy Hub.

Publisert: Endret:

Deling av strømproduksjon for økt lønnsomhet for solenergi

Finansiert av Virkemidler for regional innovasjon (VRI).

Husfasade laget av solcellepanel

Målet med prosjektet er å øke samarbeidet mellom industri og akademia. Resultatet har vært en løpende dialog for å legge til rette for innovasjon på solenergi på Forus, mellom Norsk Solar AS, Forus Næringspark AS og Universitetet i Stavanger. Hovedmålet med forprosjektet har vært å utforske mulighetene og utfordringene med å optimalisere deling av energi mellom bygninger på Forus. Å kunne produsere og bruke solenergi lokalt kan føre til lavere kostnader. Ved å etablere systemer for energideling mellom bygninger kan det være mulig å oppnå en høyere andel lokalprodusert solenergi. Motivasjonen er å redusere behovet for kostbare nettoppgraderinger og oppnå høyere fornybar-andel i rutenettet.

Norsk Solar som søker, i samarbeid med UiS, Helleik Syse som ansvarlig FoU-person – sluttrapport.

Prosjektet startet i 2020.

Beslutningsgrunnlag til teknologivalg for vertikalakslet vindturbin

Finansiert av Virkemidler for regional innovasjon (VRI).

Ventum Dynamics som søker, i samarbeid med UiS, Knut Erik Giljarhus som ansvarlig FoU-person.

Prosjektet startet i 2020.

Problemfritt inneklima med energieffektiv selvregulerende PCM og frikjøling

Finansiert av Virkemidler for regional innovasjon (VRI).

Grønn plante under et klimaanlegg.

ZEnergi som søker. Peter Breuhaus v/ NORCE/UiS som ansvarlig FoU-person.

Prosjektet startet i 2020.

Storing low temperature thermal energy in PCM (Phace Change Material)

Finansiert av Virkemidler for regional innovasjon (VRI).

Qilowat AS som søker. Peter Breuhaus v/ NORCE/UiS som ansvarlig FoU-person.

Prosjektet startet i 2020.

Lagring av spillvarme

Finansiert av Virkemidler for regional innovasjon (VRI).

hender varmer seg på panelovn

Lyse NEO som søker. Peter Breuhaus v/ NORCE/UiS som ansvarlig FoU-person.

Prosjektet startet i 2020.

Concept for an energy-neutral Tripod House

Finansiert av Virkemidler for regional innovasjon (VRI).

Illustrasjon av energinøytralt hus.

Tripod House som søker, Knut Erik Giljarhus v/UiS som ansvarlig FoU-person.

Prosjektet startet i 2019.

Elnett21

Omlegging fra fossil til utslippsfri transport vil kreve omfattende elektrifisering av transportsektoren.

For å lykkes med elektrisk transport uten at sikringen går, må alle bidra. Elnett21 har som mål å legge tilrette for utslippsfri og elektrisk transport – ved å øke lokal energiproduksjon, teste løsninger for å lagre og distribuere strøm – samt smart styring av energi som sikrer optimal bruk av eksisterende nett.

Gjennom demonstrasjonsprogrammet skal vi utvikle løsninger for å møte det økte effektbehovet. Løsningene skal bidra til økt lokal produksjon, lagring og styring av energi. Slik kan partene produsere og utveksle selvprodusert energi, og samtidig bli robuste med tanke på kraftbehov i en tid hvor forbruket økes. Elnett21 skal vise at vi kan oppnå en bedre ressursutnyttelse ved at større aktører samarbeider om løsninger tilpasset behov og forbruk.

Les mer om prosjektene i Elnett21 her.

Tilbake til Future Energy Hub.