Gir råd til hundrevis av forskere hvert år

Elin, Linda og John David ved Universitetsbiblioteket i Stavanger brenner for at forskning skal foregå åpent og transparent. Hvert år hjelper de hundrevis av forskere med publisering, datadeling og synliggjøring.

Published Endret

Tre ansatte med blå hettegenser
Elin Stangeland, Linda Johnsen og John David Didriksen jobber med åpen forskning på UiS. Foto: UiS / Marie Kulander Knudsen.

Har du noen gang tenkt på viktigheten av at forskning foregår åpent? Det kan få store konsekvenser for samfunnet og miljøet dersom viktige data, funn og forskningsresultater blir skjult bak dyre betalingsmurer.  

Alt for lenge har dyre forlag hatt monopol på publisering av forskning, og det er grunnen til at universiteter i hele verden nå jobber for mer åpen forskning. 

Ansatte ved Universitetsbiblioteket i Stavanger hjelper og veileder forskere med åpen publisering, datahåndtering, synliggjøring og publisering i UiS sine egne tidsskrift. 

Viktig for å nå FNs bærekraftsmål 

Elin Stangeland har jobbet med åpen forskning og publisering i over 20 år, og er en av dem som har jobbet lengst med åpen forskning i Norge. Hver dag jobber hun strategisk og målrettet mot mer åpenhet. Hun veileder, holder kurs og bistår forskere og PhD-kandidater ved UiS.  

Bilde av ansatt ved UBIS med blå hettegenser
Elin Stangeland.

- Min viktigste arbeidsoppgave er å hjelpe forskere med å jobbe åpent, både når det gjelder data og publisering, sier Elin. 

Åpen forskning er et viktig bidrag for å nå FNs bærekraftsmål fortere. Det finnes store utfordringer i verden, og det å jobbe åpent med ulike forskningsprosjekter vil gjøre forskningen fortere tilgjengelig for flere. På den måten kan store utfordringer løses raskere.  

- I tillegg er det bra for den enkelte forsker. Forskere må publisere for å fremme karrieren sin, og det er veldig positivt for omdømmet hvis forskningen din er åpen og tilgjengelig, sier Elin. 

Hjelper forskere med publisering 

John David Didriksen jobber daglig med å bistå forskere som ønsker å publisere på UiS sine egne publiseringsplattformer, og gir råd om forskningsdata og åpen tilgang.  

Bilde av ansatt ved UBIS med blå hettegenser
John David Didriksen.

- Universitetene i Norge er jo offentlig finansiert, og da mener jeg det er veldig viktig at forskningen er åpent tilgjengelig for alle. Målet er at forskere skal publisere gratis og åpent, sier John David. 

Åpen forskning jobbes med i hele verden, og ansatte ved UiS har samarbeid med andre universitet i Norge og resten av verden for å holde seg oppdatert og gi best mulig råd og veiledning til forskere og PhD-kandidater.  

Har aldri vært mer viktig 

Linda Johnsen jobber med å støtte forskere og svare på spørsmål om publisering.  

Bilde av ansatt ved UBIS med blå hettegenser
Linda Johnsen.

- Mange forskere synes det er forvirrende, og det skjønner jeg. Det er mange krav og mye å forholde seg til, og mange ønsker å publisere åpent fordi de ser at det er viktig, sier Linda.  

Hun gir råd, veileder og holder kurs i valg av tidsskrift og publiseringsplattformer.  

- Det er tilfredsstillende å vite at jeg kan hjelpe og gi konkrete råd om hva de bør unngå og hva som er lurt å tenke på. Jeg samarbeider mye med andre universitet i Norge og internasjonalt, og alle drar i samme retning. Det blir mer og mer åpenhet i forskningen, noe som er positivt for hele samfunnet, sier hun. 

Hvorfor velge åpen publisering 

Universitetet i Stavanger har som mål at forskningsresultater skal være åpent tilgjengelige for enkeltmennesker, offentlig sektor, næringslivet og det globale forskersamfunnet. 

  1. Åpen publisering gir et større publikum tilgang til forskningsresultater. 
  1. Det er et krav ifølge Plan S. 
  1. Det er fordelaktig for forskere fordi det bidrar til økt synlighet og kvalitet i forskningen. 
  1. Forfatter beholder rettighetene til eget arbeid. 

Biblioteket hjelper deg med flere steg i publiseringsprosessen.

Tekst og foto: Marie Kulander Knudsen.

Kurs om forskning og publisering:

Spørsmål om publisering? Ta kontakt:

Spesialbibliotekar
51831114
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Spesialbibliotekar
51831115
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering
Univ.bibliotekar
51831907
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering