UiS sine publiseringsplattformer

På plattformene «UiS: Open Journals» og «UiS Scholarly Publishing Services» finner du tidsskrifter, bøker og skriftserier fra ansatte ved UiS. Ta kontakt med universitetsbiblioteket dersom du ønsker å publisere på en av plattformene.

Publisert Sist oppdatert

Publiseringsplattform for tidsskrifter

Universitetsbiblioteket administrerer plattformen University of Stavanger: Open Journals for publisering av tidsskrifter. Denne plattformen gjør det enkelt å etablere åpne tidsskrifter, eller konvertere allerede eksisterende tidsskrifter til å bli åpent tilgjengelige. Alle tidsskriftene på plattformen er såkalte diamant tidsskrifter, dvs. at det er gratis både å lese og publisere. 

Alle artikler får tildelt DOI. Det stilles krav om rutiner for fagfellevurdering, og at tidsskriftene tilfredsstiller krav for vitenskapelig publisering minimum på nivå 1.

Biblioteket tilbyr full opplæring og brukerstøtte for plattformen. Biblioteket bidrar også med å utføre en del av de tekniske oppgavene i publiseringsprosessen, mens kvalitetssikring av faglig innhold ligger hos redaksjonen. 

Publiseringsplattform for rapporter, fagbøker og skriftserier

I UiS Scholarly Publishing Services kan forskere ved UiS publisere fagbøker, rapporter og andre vitenskapelige publikasjoner som de ønsker å gjøre fritt tilgjengelig for sine studenter og andre interesserte. Det kreves ikke fagfellevurdering på denne plattformen, men det forventes at det som publiseres holder et vitenskapelig nivå. 

Rapporter fra UiS og Minnebank fra Alexander L. Kielland-ulykken er eksempler på serier som publiseres i dette arkivet. 

Legg merke til at det nå også stilles krav om åpen publisering av vitenskapelige bøker. Norges forskningsråd anbefaler at bøker de støtter blir gjort åpent tilgjengelige allerede når de publiseres hos forlaget, og senest 12 måneder etter første publiseringsdato. Horizon Europe har lignende krav til utgivelser som får støtte hos dem. Publisering i UiS Scholarly Publishing Services vil oppfylle disse kravene.

Retningslinjer og vilkår for publisering på UiS Scholarly Publishing Services (pdf)

Generelt om plattformene

Driften av disse plattformene er en del av Universitetsbiblioteket sitt arbeid med åpen forskning, som igjen underbygger UiS sin visjon om å være et åpent universitet. 

Open Access-politikk for UiS [PDF] 

Alle tidsskrifter og andre publikasjoner indekseres for å øke synligheten i søkemotorer. Dette, sammen med at alt er fritt tilgjengelig, øker muligheten for økt gjennomslag og flere lesere. 


Kontaktinformasjon 

Send en e-post dersom du har noen spørsmål, eller dersom du ønsker å publisere på en av plattformene. Vurderer du oppstart av et nytt tidsskrift, eller utgivelse av en bok, kan biblioteket hjelpe deg gjennom prosessen.  

Tidsskrifter utgitt på University of Stavanger: Open Journals