UiS sine publiseringsplattformer

I «University of Stavanger: Open Journals» og «UiS Scholarly Publishing Services» finner du tidsskrifter, bøker og skriftserier som er publisert åpent tilgjengelig ved UiS. Ta kontakt med universitetsbiblioteket dersom du ønsker å publisere på en av plattformene.

Published Endret
open Access publisering

Publiseringsplattformer for tidsskrifter, fagbøker og skriftserier

Universitetsbiblioteket administrerer plattformene University of Stavanger: Open Journals for publisering av tidsskrifter, og UiS Scholarly Publishing Services for publisering av bøker og skriftserier. Disse plattformene gjør det enkelt å etablere åpne tidsskrifter og andre publikasjoner, og konvertere allerede eksisterende tidsskrifter og skriftserier til å bli åpent tilgjengelige.

Alle artikler får tildelt DOI, noe som gir økt synlighet på nettet, og gjør dem lettere å referere til. For alle tidsskrifter stilles det krav om rutiner for fagfellevurdering, og at de tilfredsstiller krav for vitenskapelig publisering minimum på nivå 1.

I UiS Scholarly Publishing Services kan forskere ved UiS publisere fagbøker som de ønsker å gjøre fritt tilgjengelig for sine studenter og andre interesserte. Rapporter og skriftserier kan også publiseres i UiS Scholarly Publishing Services.

Alle tidsskrifter og andre publikasjoner indekseres for å øke synligheten i søkemotorer. Dette, sammen med at alt er fritt tilgjengelig, øker muligheten for økt gjennomslag og flere lesere.

Universitetsbiblioteket har ansvaret for drift av plattformene, og tilbyr full opplæring og brukerstøtte. Biblioteket bidrar også med å utføre en del av de tekniske oppgavene i publiseringsprosessen, mens kvalitetssikring av faglig innhold ligger hos redaksjonen.

Ta kontakt med universitetsbiblioteket dersom du har noen spørsmål om dette, eller om du ønsker å publisere på en av plattformene. Vurderer du oppstart av et nytt tidsskrift, eller utgivelse av en bok, kan biblioteket hjelpe deg gjennom prosessen.

Open Access-politikk for UiS vedtatt 2016 [PDF].

Interne serier fra UiS

UiS gir ut to interne skriftserier.

Åpen publisering

Biblioteket hjelper med å publisere med åpen tilgang, også kalt Open Access.

Spørsmål om UiS publiseringsplattform? Ta kontakt:

Åpen publisering

Ønsker du å starte et nytt faglig tidsskrift, eller trenger du en plattform for å publisere boken din? Er du redaktør for et tidsskrift, og ønsker å gjøre dette åpent for å nå lengre ut, og oppfylle kravene i Plan S? Ta kontakt!

University of Stavanger: Open Journals

Her finner du åpne, fagfellevurderte tidsskrifter utgitt ved UiS. Ta kontakt med John David Didriksen dersom du ønsker å publisere i University of Stavanger: Open Journals. Tlf: 51 83 11 15 E-post: publisering@uis.no

UiS Scholarly Publishing Services

Her kan forskere ved UiS publisere fagbøker, rapporter og skriftserier etc. åpent tilgjengelig. Kontakt John David Didriksen for mer informasjon. Tlf: 51 83 11 15 E-post: publisering@uis.no

Tidsskrifter utgitt på University of Stavanger: Open Journals

PlaySpace (PS)

Open Access and peer-reviewed journal dedicated to critical perspectives on artistic research.

AURA

Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet

AmS-Skrifter

AmS-Skrifter covers the field of archaeology, including various themes archaeological method and theory, interdiciplinary studies, museology, heritage management, conservation studies, field work and practice. Interdiciplinary works are <br>Papers, articles and monograps are published in AmS-Skrifter in a world language, with English abstract.

AmS-Varia

AmS-Varia publiserer monografier og artikkelsamlinger, hovedsakelig innenfor studiet av forholdet mellom mennesker og natur i førreformatorisk tid.<br>AmS-Varia publishes both monographies and artices, mainly within the study of human and nature in the past.

Journal of Comparative Social Work

JCSW publishes articles on subjects of importance for social work with a special emphasis on comparative research.