Publisering med åpen tilgang

Biblioteket hjelper deg med å publisere med åpen tilgang, såkalt åpen publisering. Da ligger forskningsresultater åpent tilgjengelig for alle, slik at din forskning kan nå ut til et større publikum.

Publisert Sist oppdatert
 1. Åpen publisering gir et større publikum tilgang til forskningsresultater:
  Når forskningsresultater formidles gratis og åpent har de mulighet til å nå et større publikum enn om de ligger i abonnementsdatabaser. Publikasjoner man kun får tilgang til gjennom abonnement krever at man er ved en institusjon med god nok økonomi til å abonnere.
 2. Det er et krav ifølge Plan S:
  Plan S gjelder i Norge fra 2021, og ifølge den er det et krav at alle vitenskapelige publikasjoner skal publiseres åpent, uten embargo.
 3. Open Access er økonomisk fordelaktig:
  Helt siden 1990-tallet har prisen på vitenskapelige tidsskrifter økt langt mer enn konsumprisindeksen. Stadig mer av bibliotekenes budsjetter går med til å betale disse tidsskriftene, noe som går ut over den øvrige driften.
  Innen Open Access er det vanlig å kreve betaling fra forfatteren, i stedet for å kreve betaling for abonnement. Dette kalles gull Open Access. Seriøse tidsskrifter krever betaling etter at en artikkel har gått gjennom fagfellevurdering. Man kan ikke kjøpe seg tilgang i et seriøst tidsskrift dersom artikkelen ikke er god nok. For de fleste institusjoner vil det på sikt sannsynligvis bli billigere å betale publiseringsavgift enn det i dag er å betale for dyre tidsskriftabonnement.
  Svært mange gode Open Access-tidsskrifter krever ikke forfatterbetaling i det hele tatt. Dette kalles for diamant Open Access.
 4. Forfatter beholder rettighetene til eget arbeid:
  Tradisjonelle tidsskrifter overtar som oftest rettighetene til artikler de publiserer. Forfatteren må altså gi fra seg rettighetene til eget arbeid. Open Access-tidsskrifter lar i de fleste tilfeller forfatteren beholde rettighetene.

Open Access er litteratur som ligger åpent tilgjengelig på nett, og som kan leses og lastes ned uten at det koster noe.

Det finnes fire typer åpen publisering:

 • Gull: Publisering i et tidsskrift som er åpent, men krever publiseringsavgift (APC). Slike tidsskrifter er ikke begrenset av abonnement og alle som er interessert kan lese. Dersom tidsskriftet du velger ikke er dekket av Sikts avtaler kan du søke om støtte til å dekke APC. UiS sitt publiseringsfond dekker kostnaden, opp til 20 000 kr.
 • Grønn: Du kan legge ut artikler og andre publikasjoner på egen nettside eller i et åpent vitenarkiv, som UiS Brage.
 • Diamant: Hvis tidsskriftet ikke krever en publiseringsavgift kalles det diamant Open Access. Slike tidsskrifter er ikke begrenset av abonnement. Alle kan lese dem.
 • Hybrid: Et tidsskrift som krever abonnement, men som tilbyr frikjøp av enkelte artikler, dvs. at du betaler en publiseringsavgift (APC) for å gjøre artikler åpent tilgjengelige. UiS sitt publiseringsfond dekker ikke publiseringsavgift i hybride tidsskrift. Sjekk om tidsskriftet du publiserer i er dekket av en Sikt-avtale som gir adgang til å publisere uten å betale APC.

I løpet av de siste årene har vi fått mange eksempler på at åpen publisering blir dyrere og dyrere. Økonomien i dette er ikke bærekraftig. Åpen publisering er fortsatt målet, men noe må endres når det gjelder betaling av publiseringsgebyr, også kjent som forfatterbetaling (eller «APC», etter det engelske begrepet «article processing charge»). 

Derfor har Universitetet i Stavanger (UiS) innført en ny rettighetsstrategi. Kort fortalt betyr dette at: 

 • UiS beholder ikke-eksklusive rettigheter til vitenskapelige artikler, på vegne av forfatterne.  
 • Hensikten med dette er å flytte rettighetene fra forlagene tilbake til forfatterne 
 • Ansatte beholder retten til å egenarkivere i UiS sitt vitenarkiv uten embargo (altså uten forsinkelser) dvs. gjøre artikler tilgjengelige gjennom vitenarkivet. 
 • «Grønn» åpen publisering (dvs. egenarkivering) anbefales. Å betale for valgfri åpen publisering frarådes med unntak av tidsskrifter omfattet av forlagsavtale
 • Artikler skal deles straks, uten embargo, og utstyres med en Creative Commons-lisens. 
 • Ønskes det unntak for en artikkel, er det bare å gi beskjed til biblioteket. 

Dette er i tråd med retningslinjene til Forskningsrådet og Horizon Europe-programmet, samt det som allerede praktiseres ved universiteter både i Norge og utlandet. 

Når du egenarkiverer kan du enten laste opp endelig / publisert PDF, eller den aksepterte versjonen (AAM/post-print), avhengig av tidsskriftet du har publisert i. 

Hvis tidsskriftet er helt åpent, kan du velge endelig PDF. Hvis det er et hybrid tidsskrift, dvs. tidsskrift som tilbyr valgfri åpen publisering («open select») uten forlagsavtale må du velge akseptert versjon. Se under for en forklaring: 

Publiseringsprosessen forklart

Artikler skal lastes opp via Cristin, og blir så høstet av vitenarkivet. (For tiden Brage, men merk at det vil komme et nytt nasjonalt vitenarkiv som skal kombinere dagens Cristin og Brage i ett system).  

Dersom noen ønsker unntak fra den nye rettighetsstrategien for en artikkel, er det bare å gi beskjed til biblioteket. Da respekterer vi det, og vanlig opphavsrett gjelder.

NB! Merk at dersom du har midler fra forskningsrådet eller Horizon Europe-programmet, vil du likevel måtte forholde deg til regelen om full og umiddelbar adgang til forskningsresultatene, enten du publiserer åpent i et tidsskrift eller velger å egenarkivere akseptert versjon i vitenarkivet.  

Slik kan du egenarkivere med to enkle trinn.

 1. Finn eller registrer riktig artikkel i Cristin og klikk på «Lever fulltekstdokument»:
Resultat

Trinn to; huk av for samtykke og velg riktig artikkelversjon i nedtrekksmenyen:

Forklaring

I mange tilfeller kan UiS ansatte få støtte til publisering i helt åpne tidsskrifter som er oppført i Register over vitenskapelige publiseringskanaler og Directory of Open Access Journals
 
Tidligere kom støtten fra UiS publiseringsfond, men fra 2022 er det fakultetene som dekker utgiftene til åpen publisering i helt åpne tidsskrift (også kjent som «gull-tidsskrift»), såkalt «article processing charge» (APC). 

Universitetsbiblioteket administrerer støtten til publisering i åpne tidsskrift. Støtte gis kun til vitenskapelige artikler i tidsskrift, ikke bøker eller andre publikasjoner. Publiseringsutgiften må være godkjent av instituttleder på forhånd.  

Mange tidsskrifter fra flere store forlag er omfattet av en forlagsavtale (les- og publiseravtale), slik at det ofte ikke er nødvendig å betale publiseringsavgiften. Ved publisering i tidsskrift som både er åpne og indeksert i DOAJ, og samtidig er omfattet av en avtale  vil man ofte måtte betale noe, men forlagsavtalene sikrer en rabatt på publiseringsgebyret.     

Send inn søknad om publiseringsstøtte.

Vilkår for støtte til åpen publisering 

 1. Midlene skal dekke forfatterbetaling i  åpne/gull tidsskrift som gir åpen tilgang umiddelbart uten abonnement, eller embargo (dvs. uten forsinkelser). 
 1. Ekstrautgifter dekkes ikke (f.eks. farge / illustrasjoner el.l.). 
 1. Frikjøp av artikler i abonnementsbaserte tidsskrift dekkes ikke. 
 1. Artikler som er basert på ekstern finansiering får ikke støtte, med unntak av prosjekter som har støtte fra forskningsrådet. 
 1. Tidsskriftene må være oppført i Register over vitenskapelige publiseringskanaler på nivå 1 eller 2 og i Directory of Open Access Journals
 1. Artikkelen må også lastes opp i Cristin i fulltekst, og vil da bli overført til UiS Brage. Se også «UiS Rettighetsstrategi» - anker 
 1. Korresponderende forfatter må være tilknyttet UiS, og tilhørigheten må framgå i artikkelens angivelse av forfatters institusjonstilhørighet. 
 1. Publiseringsutgiften må være godkjent av instituttleder på forhånd. 
 1. Det er ingen søknadsfrist, Universitetsbiblioteket behandler søknadene fortløpende. 
   

Retningslinjer for vilkårene:

 1. Vilkårene vedtas av Arbeidsgruppen for åpen forskning ved Universitetsbiblioteket og bibliotekdirektøren. 
 1. Universitetsbibliotekets avgjørelser er endelige og kan ikke påklages. 

Sikt-konsortiet har forhandlet frem avtaler om åpen publisering med flere av de største tidsskriftforlagene, også kalt transformative avtaler. Disse markerer en overgang fra tidligere abonnementsavtaler med forlagene. Avtalene innebærer at UiS kun betaler én sum som dekker adgang til både å lese og publisere artikler med åpen tilgang uten å måtte betale noe ekstra i hybride tidsskrift (abonnementstidsskrift), eller med en betydelig rabatt på publiseringsgebyr (APC) i «gull» (helt åpne) tidsskrift.

Vi har avtaler med

 • Elsevier: Gratis publisering i de fleste hybridtidsskrift, 15 prosent rabatt på gull APC. Gjelder for 2023- 2024. Enkelte titler er unntatt publiseringsavtalen.
 • Springer: Gratis publisering i de fleste hybridtidsskrift, 10 prosent rabatt på gull APC. Gjelder for 2023- 2024.
 • Taylor & Francis: Avtalen gjelder for 2023-24. Gratis publisering i hybridtidsskrift, 10 prosent rabatt på gull APC.
 • SAGE: Gratis publisering i hybridtidsskrift, 10 prosent rabatt på gull APC. Gjelder for 2023. Enkelte tidsskrift er unntatt avtalen.
 • Cambridge University Press (CUP): Ubegrenset publisering i hybrid- og gulltidsskrift, med noen society-tidsskrift som unntak.
 • Wiley: Gratis publisering i hybridtidsskrift. Enkelte tidsskrift er unntatt avtalen. Gjelder for 2023-2024. Mer informasjon kommer.
 • MDPI: Dette er et rent Open Access-forlag (OA). Det vil alltid være et gebyr (APC) for å publisere, men avtalen gir 20 prosent rabatt. Husk å få godkjenning av instituttleder eller avdelingsleder på forhånd og send inn søknad. Les mer ovenfor under «Publiseringsstøtte ved UiS».
 • Frontiers: Dette er et rent OA-forlag. Det vil alltid være et gebyr (APC) for å publisere, men avtalen gir 10 prosent rabatt. Husk å få godkjenning av instituttleder eller avdelingsleder på forhånd og send inn søknad. Les mer ovenfor under «Publiseringsstøtte ved UiS».
 • American Chemical Society: Ubegrenset publisering i hybrid- og gulltidsskrift. Gjelder for 2023-24.

Sjekk tidsskriftet du ønsker å publisere i

Søk opp tidsskriftet i Kanalregister, og sjekk om det er en A under Publiseringsavtale. I så fall er tidsskriftet omfattet av en avtale. Sjekk også at dette er en av avtalene som UiS er med på, da det finnes noen avtaler som ikke inkluderer UiS.

Hva skal du gjøre hvis du ønsker (eller må) publisere åpent, men det ikke finnes noen avtale?

Du kan betale APC (publiseringsgebyr) med egne midler (forskningsmidler), men det beste er å oppnå open access ved hjelp av egenarkivering, såkalt «grønn» open access. Da kan du publisere «lukket», altså bak en betalingsmur, men du må laste opp en akseptert versjon av artikkelen («author accepted manuscript» / «post-print») i Cristin. Når du laster opp filen i Cristin vil den bli høstet i UiS Brage.

Biblioteket sjekker at dette er lov og kan hjelpe med fremgangsmåten som kun tar et par minutter, så bare ta kontakt med oss i biblioteket.

Merk at i mange tilfeller kan UiS fremdeles betale APC i helt åpne («gull») tidsskrift. Les mer om det under «Publiseringsstøtte ved UiS».

Ved tradisjonell publisering overlater forfatter rettighetene til forlaget. Innen Open Access er det et hovedprinsipp at forfatteren selv beholder rettighetene.

Det er ofte mulig å legge ut en artikkel som er publisert i et tradisjonelt tidsskrift i et institusjonelt arkiv, for eksempel UiS Brage. Forlagene har forskjellig praksis når det gjelder muligheten for åpen tilgjengeliggjøring. Hvis man lurer på hvilke regler et forlag har kan databasen Sherpa/Romeo brukes.

Ikke alle forlag og utgivere finnes i denne basen. Dersom du vil vite hvilke regler en utgiver praktiserer kan du kontakte Linda Johnsen eller John David Didriksen på biblioteket.

I Directory of Open Access Journals kan du søke etter tidsskrift og artikler som ligger åpent tilgjengelig.

Hovedprinsippet i Plan S er at alle vitenskapelige artikler som stammer fra offentlig finansiert forskning skal gjøres umiddelbart tilgjengelige med åpen tilgang (open access). Det innebærer at de må publiseres åpent i et tidsskrift, eller at de straks lastes opp i UiS Brage. Man kan også gjøre begge deler. Det er som regel mulig og ønskelig å også arkivere åpne artikler i Brage.

Fra 2021 må vitenskapelig ansatte som får tilskudd fra Forskningsrådet eller EU forholde seg til regelverket i Plan S. Forskningsrådet og cOAlition-S gir mer informasjon.

Bruk gjerne Journal Checker Tool: Plan S Compliance Validator for å sjekke om tidsskriftet du ønsker å publisere i oppfyller kravene. Legg inn informasjon om tidsskrift, finansiør og institusjon, så vil du få svar på om kravene oppfylles. Det er viktig at tidsskriftet er helt åpent eller tilbyr frikjøp av enkelte artikler, eller at det tillater egenarkivering uten embargo.

I den grad det er nødvendig å betale publiseringsgebyr (APC) for å kunne publisere artikler med open access, sier Forskningsrådet at det er institusjonen som skal betale, ikke den enkelte forsker. Foreløpig vil det i de fleste tilfeller kunne løses ved at tidsskriftet er dekket av en Sikt-avtale, eller at tidsskriftet og forfatteren oppfyller kravene til støtte fra UiS sitt publiseringsfond.

Egenarkivering skjer via Cristin. Hvis artikkelen er publisert med open access og en Creative Commons-lisens, kan du laste opp forlagets PDF-versjon. Ellers må du velge «Akseptert fagfellevurdert versjon / Postprint».

Framveksten av «predatory journals», røvertidsskrifter på norsk, er en betydelig utfordring. Dette er useriøse tidsskrifter og forlag, med lav kvalitet og manglende fagfellevurdering. Grunnen til at de har oppstått er at det kan være lettjente penger å hente, ved at forfatterne betaler APC (Article Processing Charge, publiseringsgebyr) for å publisere.

Hva er røvertidsskrifter (PDF).

Vi er kjent med at forskere på UiS får e-poster om å bidra i slike useriøse tidsskrifter. Vårt råd å være skeptisk til ukjente tidsskrifter som henvender seg via e-post. Merk at det trenger ikke være juks, og det er vanlig å betale APC, men vær kritisk!

Vi advarer spesielt mot utgiverne Lambert Publishing, Omics International og David Publishing. Disse er ikke egentlig verre enn mange andre useriøse aktører, men de er veldig aktive med å kontakte forskere. Dersom du får en henvendelse fra et av disse forlagene kan den trygt slettes.

Hvordan unngå røvertidsskrifter (PDF).

Kvalitetssikring av tidsskrifter

Det finnes forskjellige metoder for å kvalitetssikre tidsskrifter. Det viktigste er å sjekke om tidsskriftet finnes i NSDs register over godkjente publiseringskanaler, og om det der er på nivå 1 eller 2.

Andre måter å kvalitetssjekke tidsskrifter:

 • Når du sjekker et tidsskrifts nivå i NSDs register kan du også se om det er registrert i Directory of Open Access Journals.
 • Dersom utgiveren er medlem av Open Access Scholarly Publishers Association er det et godt tegn. De slipper ikke til useriøse utgivere. 
 • Nettstedet Stop Predatory Journals har lister over tidsskrifter og forlag som bør unngås, men disse er ikke helt oppdatert.
 • Sjekk litt: Ser tidsskriftet seriøst ut? Er artiklene relevante? Har redaktørene utdanning / erfaring innenfor fagfeltet? Kommer henvendelsen fra et tidsskrift som er aktuelt for ditt fagområde, eller er det totalt skivebom? Denne nettsiden hjelper deg å vurdere.
 • Er tidslinjen plausibel? Hvis de tilbyr svært rask fagfellevurdering, spør deg selv om det er realistisk at arbeidet kan gjøres skikkelig på så kort tid.
 • Det bør også nevnes at useriøse aktører ofte legger seg tett opp mot seriøse, velkjente eller renommerte tidsskrift med samme eller nesten samme tittel. Det kan derfor lønne seg å sjekke om oppgitt ISSN stemmer overens med det tidsskriftet du forventer.

Ta kontakt med biblioteket dersom du er usikker, så vil vi sjekke om tidsskriftet holder et akseptabelt nivå!

UiS Brage er publiseringsarkivet ved UiS. Forfatter beholder alle rettigheter til det som publiseres her, men går med på at publikasjonen kan leses, skrives ut, siteres, spres videre og ellers fritt benyttes uten vederlag. Alt som legges inn i norske publiseringsarkiv samles i Nora.

Vitenskapelig ansatte bør gjøre tilgjengelig så mange som mulig av sine vitenskapelige artikler og andre publikasjoner i UiS Brage. Du kan undertegne en generell avtale (pdf). Denne sender du med din underskrift til Linda Johnsen, via e-post eller internpost. Du bør alltid laste opp fulltekst av dine artikler i Cristin, slik at de overføres automatisk til UiS Brage. Hvis artikkelen ikke er publisert åpent, må du laste opp akseptert versjon, også kalt «post-print». Biblioteket tar seg av å sjekke at alle rettigheter er på plass før publisering

Doktoravhandlinger i UiS Brage

Vi ønsker å få gjort tilgjengelig doktoravhandlinger i UiS Brage, da dette er forskning på høyt nivå som ellers ofte når et lite publikum. Det kan være nyttig for stipendiater å ha sin avhandling digitalt tilgjengelig. Den kan da for eksempel brukes når en skal markedsføre seg i forhold til potensielle arbeidsgivere.

I mange doktoravhandlinger utgjør vitenskapelige artikler en sentral del. Disse blir aldri gjort tilgjengelig uten tillatelse fra forlaget. Biblioteket sjekker forlagets retningslinjer, og ber om tillatelse dersom det er nødvendig. Hvis det ikke blir godkjent publiseres avhandlingen uten artiklene det gjelder.

Det stilles ofte krav om åpen publisering av vitenskapelige bøker. Norges forskningsråd anbefaler at bøker de støtter blir gjort åpent tilgjengelige allerede når de publiseres hos forlaget, og senest 12 måneder etter første publiseringsdato. Det tillates at man bruker prosjektmidler til å betale for åpen publisering av bøker. Horizon Europe har lignende krav til utgivelser som får støtte hos dem.  
 
Publisering i UiS Scholarly Publishing Services oppfyller disse kravene. Det kreves ikke fagfellevurdering på denne plattformen, men det forventes at det som publiseres holder et vitenskapelig nivå. Det medfører at dette ikke er en poenggivende publiseringskanal. 

Spørsmål om åpen publisering? Ta kontakt:

Ta kontakt dersom du har spørsmål angående Open Access, publiseringstøtte, eller lurer på noe om opphavsrett. Biblioteket kan også hjelpe dersom du har publisert noe som du ønsker å gjøre tilgjengelig i UiS Brage.

Vi hjelper også med spørsmål om røvertidsskrift og kvalitetssikring av tidsskrift.

Spesialbibliotekar
51831114
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831115
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Univ.bibliotekar
51831907
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger