Halldis Rønning nyansatt som stipendiat i dirigering

Fakultet for utøvende kunstfag har gleden å ønske Halldis Rønning velkommen som ny ph.d.-stipendiat

Publisert Sist oppdatert
Halldis Rønning ser opp mot høyre og smiler lett. Bakgrunnen er abstrakt svart og hvit.
Halldis Rønning.

Halldis Rønning er ansatt i åremålsstilling som stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid, dirigering, ved Avdeling for klassisk musikk fra 1. desember. Hun er tatt opp på doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid som UiS har etablert i samarbeid med Universitetet i Agder.

Fire kunstprosjekter

Fakultetet søkte etter en utøver som ønske å undersøke, utvikle, og reflektere over egen kunstnerisk praksis. Ph.d.-prosjektet skulle bestå av kunstneriske prosjekt og resultat, støttet av refleksjonsmateriale. Rønning vil i prosjektet utfordre sin egen rolle som dirigent til å bli mer skapende, og utvide forestillingen om hva en dirigent kan være. Dette vil hun gjøre på fire områder; samskaping med andre skapende kunstnere, bevegelse, komposisjon/ improvisasjon og kuratering. I fire kunstprosjekter vil Rønning kombinere flere skapende kunstformer og finne estetiske berøringspunkter mellom dem. Hun vil bruke den selvstendige estetiske sansen som utgangspunkt for sitt kunstneriske arbeid.

Rønning er utdannet dirigent og fiolinist. Diplomeksamen i orkesterdirigering tok hun med Bergen Filharmoniske Orkester i 2006. 

Velkommen til UiS!

Mer info om Rønnings prosjekter finner du her: HALLDIS RØNNING - Home (halldisronning.com)