Hva er årsaken til at lærere slutter eller skifter jobb?

Såkalt lærerutskifting er et komplekst tema som henger sammen med både lønnsutvikling og trivsel. Et nytt forskningsnotat ser nærmere på årsakene til at lærere slutter eller får seg nytt arbeidssted.

Publisert Sist oppdatert

«Utdanningspolitikk har i lang tid blitt formet av konsekvente forskningsresultater som viser at lærere er den viktigste skolebaserte faktoren for elevers måloppnåelse. Forskning på lærerutskifting er dermed viktig ettersom dette påvirker både kvaliteten og likheten i utdanning. Målet er å bidra til bedre å kunne forstå hvilke faktorer som har betydning for lærerutskifting,» lyder innledningen på forskningsnotatet «Faktorer som påvirker lærerutskifting.»

Resultatene av metaanalysen, som forskningsnotatet er bygd på, indikerer blant annet at økt lønn henger noe sammen med lavere sannsynlighet for lærerutskifting, og det samme er tilfellet for medlemskap i fagforening.