Hva er viktig for å sikre resiliens?

Studien viser at 10 ulike kapasiteter er viktige for å sikre resiliens på tvers av ulike helsekontekster.

Published Endret

Til tross for økende interesse for resiliens som et rammeverk til å forstå helsetjenester og helsevesenet, er operasjonaliseringen av resiliens innenfor helse fremdeles under diskusjon. Formålet for denne artikkelen er derfor å bidra inn i denne teoretiske diskusjonen ved å studere kunnskap og erfaring fra ulike forskningsstudier i forskjellige helsekontekster og på forskjellige nivå for å kunne utvikle en mer helhetlig forståelser av hvilke kapasiteter som er viktige for å sikre resiliens i helsetjenester. Studien viser at følgende 10 ulike kapasiteter er viktig for sikre resiliens på tvers av ulike helsekontekster: struktur, læring, situasjonstilpasning, koordinering, ledelse, risikoforståelse, involvering, kompetanse, fasilitatorer og kommunikasjon. Videre er disse ulike kapasitetene presentert i ett konseptuelt rammeverk som viser hvordan kapasitetene er relatert til samarbeid og kontekst.

Artikkelen er publisert i BMC Health Services Research og kan leses via linken nedenfor.

Lyng, H.B., Macrae, C., Guise, V. et al. Capacities for resilience in healthcare; a qualitative study across different healthcare contexts. BMC Health Serv Res 22, 474 (2022). https://doi.org/10.1186/s12913-022-07887-6

Tilpassningsdyktighet
Resiliens i helsetjenesten handler mye om tilpasningsdyktighet.