Hva skaper altoppslukende opplevelser?

Disputas: Noen opplevelser er så altoppslukende at du glemmer alt rundt deg. Slike opplevelser har Veronica Blumenthal forsket på.

Publisert Sist oppdatert
Rafting
Følelsen av å være del av et team kan trigge opplevelser som gjør at du glemmer alt rundt deg. (Foto: Shutterstock)

Hun forsvarte avhandlingen «You just get sucked into it»: The Immersion Process in Managed Visitor Attractions da hun disputerte for ph.d.-graden i Ledelse, økonomi og reiseliv ved Universitetet i Stavanger 19. februar 2021.

Veronica Blumenthal
Veronica Blumenthal har vært knyttet til Norsk hotellhøgskole under doktorgradsprosjektet.
(Foto: Privat)

Blumenthal har forsket på hva det er som bidrar til å skape denne typen altoppslukende opplevelser, eller immersjon/immersive experiences, som det kalles. Hun har vært spesielt opptatt av hvordan de fysiske og sosiale omgivelsene kan være med på å skape denne typen opplevelser.

Avdekket mange triggere

Hun avdekket nærmest en smørbrødliste over involveringstriggere • Fysiske og intellektuelle utfordringer (løse soduku, ro et vikingskip, klatring) • Nostalgi (trigges av ting som minner om ens egen barndom) • Muligheten til å bruke egen fantasi (Harry Potter-land, rollespill, escape room) • Følelsen av å være en del av et team (det jeg gjør har påvirkning også på andre. F.eks. escape room, lagsport, rafting, ro et vikingskip) • At man mottar sosial støtte fra andre (ros, heiarop, high-fives) • Overraskelser • Muligheten til å ta i bruk egne ressurser (lære bort knuteferdigheter, ta i bruk tidligere seilerfaring/dataspillerfaring)

Viktige funn for opplevelsesleverandører

Hvorvidt disse involveringstriggerne er med på å fasiliteter altoppslukende opplevelser og i hvor stor grad, avhenger av hvordan den enkelte person responderer affektivt, kognitivt og atferdsmessig. Det igjen var avhengig av opplevelsesdesign, den enkeltes oppfatning av utfordringene de møter, tidligere erfaring, personlige predisposisjoner og forventninger. Disse funnene viste seg å være gyldige på tvers av opplevelser både i den virkelige verden og den virtuelle verden.

Resultatene er nyttige for opplevelsesleverandører innen reiselivs- og opplevelsesnæringene, ettersom hun presenterer en konkret liste over faktorer som bedriftene selv i stor grad kan påvirke. Denne typen sterke, altoppslukende opplevelser er nemlig med på å gjøre opplevelsen mer minneverdig som igjen gjør at man får lyst til dra tilbake og gjerne vil fortelle andre om opplevelsen sin, noe som bidrar til å trekke nye besøkende.

Om kandidaten

Veronica Blumenthal har en master i naturbasert reiseliv fra NMBU. Og en bachelor i reiselivsledelse fra Høgskolen i Innlandet. Hun er forsker ved Østlandsforskning, Høgskolen i Innlandet.