Hvilken betydning har digitaliseringen for UiS-ansattes arbeidsmiljø?

UiS som organisasjon må forholde seg til – og akseptere – stadig flere teknologier, tjenester, systemer og verktøy som innføres i den hensikt å gjøre arbeidet vårt lettere, mer effektivt og med høyere kvalitet.

Publisert Sist oppdatert

Men er ansatte i organisasjonen like entusiastiske over denne utviklingen? Blir de som brukere av disse systemene tilstrekkelig involvert og tatt hensyn til underveis? Tar de i bruk de digitale ressursene som er tilgjengelige?

IRN - digitalisering
Fv: Martin Tjelta (fagleder, Avdeling for Virksomhetsstyring og -Utvikling), Elena Menichelli (seniorrådgiver, Avdeling for Virksomhetsstyring og -Utvikling), Maran Shamsi (stipendiat, Handelshøgskolen ved UiS) og Lukasz Andrzej Derdowski (førsteamanuensis, Det samfunnsvitenskapelige fakultet).

I hvilken grad endrer teknologien arbeidsprosessene og måten vi jobber på? Hvordan påvirkes samarbeidskultur og psykososialt arbeidsmiljø?
Hovedformålet med forskningsprosjektet er å få klarhet i forhold som kan påvirke arbeidsmiljøet blant UiS ansatte i en tid preget av en akselererende digital utvikling.

Alle ansatte ved Universitetet i Stavanger ble invitert til å delta i en spørreundersøkelse knyttet til prosjektet i juni 2023.

Forskergruppa støttes opp av prorektor for forskning Merete Vadla Madland som sitter i det som kalles «Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning» under Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Hun er opptatt av at ansatte skal oppleve gode prosesser når ny teknologi introduseres på ulike arbeidsområder på UiS.

- Vi kommer særlig til å undersøke hvilke faktorer som påvirker ansattes aksept for bruk av digital teknologi på jobb, og hvordan dette påvirker arbeidsforholdene og arbeidsutførelsen. Resultatene vi kommer fram til, vil kunne gi UiS innsikter som er viktige for å få til en god utvikling av organisasjonen, med særlig vekt på digitalisering og digital transformasjon ved UiS, sier Vadla Madland.

Prosjektet inngår som et ledd i oppfølgingen av anbefalingene som ble gitt i Rammeverk for digital omstilling ved UiS 2022–2025. Rapporten ble utarbeidet våren 2022 og danner et rammeverk for digital omstilling ved UiS.

- I UiS sin strategi er «et godt arbeids- og studiemiljø» en prioritert satsing, og dette forskningsprosjektet kan gi viktige supplement til funnene fra medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i februar, påpeker HR-direktør Gro Sokn.

Rektoratet og HR-direktør oppfordret alle ansatte til å svare på undersøkelsen for på den måten å bidra til at UiS får et bedre kunnskapsgrunnlag i sitt arbeid med digitalisering og ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø.