Hvordan fungerer klimatilpasningen?

Prosjektet RISKSEC 2.0 analyserer hvordan ulike strategier for klimatilpasning fungerer – eller ikke fungerer – sammen.

Publisert Sist oppdatert
RISKSEC 2.0
Forskere

8 + 1 PhD-student

Varighet

1. oktober 2020 til 20. september 2024

Budsjett

13 mill. NOK

Hensikten er å avdekke konsekvenser av positive og negative samhandlingsmønstre, og hvordan dette påvirker håndtering av risikoer knyttet til klimaendringer og klimahåndtering.

Internasjonal og nasjonal politikk omfatter i dag en rekke tiltak og planer for klimatilpasning. Slike retningslinjer kommer vanligvis fra internasjonale og nasjonale styringsorganer, som for eksempel FN. Klimaendringene skjer imidlertid på lokalt nivå og må derfor tilpasses det enkelte lokalsamfunn. Uten en riktig forståelse for lokale styringsmekanismer og lokalsamfunn, vil klimatilpasningen som oftest mislykkes, noe som medfører økonomiske kostander – og negative konsekvenser for mennesker og miljø.

Prosjektet analyserer synergi sammenhenger mellom internasjonale, nasjonale og lokale klimatilpasningsstrategier. Hensikten er å avdekke konsekvenser av positive og negative samhandlingsmønstre, og hvordan dette påvirker håndtering av risikoer knyttet til klimaendringer og klimahåndtering. Resultatene skal bidra til en mer kunnskapsbasert politikkutforming og effektive beslutningsprosesser knyttet til klimarisiko på alle styringsnivåer. Samtidig skal prosjektet bidra til et mer nyansert bilde av hvilke transformative endringer knyttet til klimatilpasning som passer best for ulike lokalsamfunn.

Hvem er vi?

Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet
51831331
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i samfunnssikkerhet
51831858
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor em.
51831675
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i samfunnssikkerhet
51831548
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis II i samfunnssikkerhet
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i byplanlegging
51831915
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i byplanlegging
51831622
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor em.
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Stipendiat i samfunnssikkerhet
Stavanger
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Partnere