Hvordan omstiller oljebyene seg?

Carlos Eduardo Lopes da Silva har sammenlignet de to oljebyene Stavanger og Macae i Brasil.

Publisert Sist oppdatert
To mennesker poserer foran en UiS-rollup.
Daniela Pampanin og Carlos Eduardo Lopes da Silva. Foto: Privat

Det siste året har NorBra-prosjektet (se faktaboks) hatt besøk av professor Carlos Eduardo Lopes da Silva fra Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ).

NorBra-prosjektet startet i 2017, med midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir – tidligere DIKU). Prosjektet er et samarbeid mellom UiS og det brasilianske universitetet Federal University of Rio de Janeiro. Målet med prosjektet er å ruste framtidige generasjoner for en bærekraftig bruk av miljøet. Professor Daniela M. Pampanin leder prosjektet ved UiS.

Én-helse

I 2020 ble NorBra-prosjektet del av et større konsortium med flere partnere fra akademia (UiS, UFRJ, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, University of California Riverside), forskningsinstitusjoner (FIOCRUZ, Helse Stavanger) og industrisektoren. Prosjektet fikk finansiert en ny fireårsperiode (fram til 2025) for å utvikle et såkalt "Én-helse"-perspektiv, som nøkkelen til en bærekraftig framtid.

Under Carlos da Silvas utvekslingsbesøk har han sammenlignet den regionale utviklingen av byene Stavanger og Macaé i Brasil etter at begge regionene fant olje i nærområdet. Målet med forskningen hans er å forstå handlingene og rollene til de såkalte "Triple Helix-aktørene" (myndighet, akademia og industri) i dannelsen av nåværende innovasjonsøkosystemer i byene. Videre har prosjektet sett på hvordan byenne har forberedt seg på de samme utfordringene, som grønn omstilling og avkarboniseringen av økonomien. På nyåret publiseres artikkelen "Oil Capitals: Convergences and divergences in the development models of Stavanger and Macaé from the perspective of the Triple Helix" (da Silva et al.).

Forskjellige, men like

Selv om de to byene har helt forskjellige makroøkonomiske og sosiale kontekster, har de også mye til felles. Oljeindustrien samler byene når det gjelder kultur og kommersielle relasjoner, noe som øker mulighetene for samarbeid og synergier.

– Kartlegging av samarbeidsmulighetene er avgjørende for å styrke forsknings- og innovasjonsarbeid mellom universitet og bedrifter i disse to regionene. Begge regionene står overfor mange av de samme utfordringene, hovedsakelig innen bærekraft, sier han.

Han forklarer at NorBra-prosjektet har en viktig rolle i å støtte samarbeid som går utover forskningsfeltet, for eksempel teknologiske utfordringer eller løsninger utviklet av oppstartsbedrifter.

– I løpet av året i Stavanger hadde jeg muligheten til å presentere Macaé sitt innovasjonsøkosystem og diskutere synergimuligheter med aktører fra ulike sektorer. Som et resultat av dette, starter vi nå et program hvor gründere kan dele sine erfaringer. Dette vil settes i gang i 2024, og vi planlegger nye prosjekter innen området avfallshåndtering og avkarbonisering.

Professor da Silva ønsker å takke Daniela M. Pampanin og Elisa Thomas ved Universitetet i Stavanger for god veiledning under forskningsoppholdet. Han tror erfaringene han tar med tilbake til Brasil vil bidra til utviklingen av nye prosjekter.

– Kanskje kan denne erfaringsutvekslingen også styrke Rio de Janeiros regionale utvikling? Jeg håper at forbindelsene som er etablert kan bidra til nye prosjekter og løsninger, også for Stavanger, avslutter da Silva.

Gjesteforskeroppholdet ble finansiert av HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) og CNPq i Brasil.


NorBra 2025
Tema

One Health perspective, a key for a sustainable future

Finansiering

3 millioner kroner fra HK-dir (tidligere DIKU)

Partnere

UiS, UFRJ, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, University of California Riverside, FIOCRUZ, Helse Stavanger.

Professor Carlos Eduardo Lopes da Silva fra Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ).