6 millioner kroner til bærekraftige UiS-prosjekt

To nye prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har fått til sammen 6 millioner kroner i støtte over fire år. Stikkord er internasjonalt samarbeid for bærekraft og miljø.

Publisert Sist oppdatert
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

To forskningsprosjekter ved UiS tildeles 3 millioner kroner hver til utdanning og forskning fra Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning). Ari Tarigan ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging står bak det ene prosjektet. BUILD er et samarbeid med Høgskolen i Østfold (HIOF) og flere internasjonale partnere.

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi ved Daniela M. Pampanin, leder for gruppen økotoksikologi og miljøovervåking, mottok også 3 millioner kroner for forskningsprosjektet NorBra 2025: One Health perspective, a key for a sustainable future.

Building resilience through education and research in nature-based solutions

BUILD er et samarbeid mellom seks universiteter i Norge, Kina, Sør-Afrika, Canada og USA. Målet er å bygge opp et felles læringsmiljø for forskere og studenter, for å sikre at studenter har de ferdighetene som kreves i møte med utfordringer knyttet til klimaendringer og manglende bærekraft. Såkalte naturbaserte løsninger (NBS) er en grunnleggende del av arbeidet for klimatilpasning og biologisk mangfold. Metoden handler om å lære av naturens egne prosesser og så ta i bruk de samme prosessene for å løse urbane utfordringer. NBS kan gi over en tredjedel av de klimaendringene vi trenger fram til 2030 for å stabilisere oppvarmingen til under 2° C, og samtidig oppnå en reduksjon av 10-12 gigatonn CO2 per år.

Høgskolen i Østfold og UiS har tidligere samarbeidet om en utdanning på bachelornivå. Nå har UiS og flere internasjonale partnere etablert en nettverksplattform innen naturbaserte løsninger (GREENET) for å styrke samarbeidet på tvers av land, og for å sikre at bachelorstudentene har gode muligheter for videre master- og doktorgradsstudier. BUILD-prosjektet starter til høsten og varer i fire år.

NorBra 2025: One Health perspective, a key for a sustainable future

NorBra-prosjektet er et samarbeid mellom norske, brasilianske og amerikanske partnere, både universiteter, forskningsinstitusjoner og bedrifter. Deltakerne vil heve utdanningskvaliteten for å gi nye studenter tverrfaglig kunnskap om både menneskers og økosystemets helse. Prosjektet fokuserer på en utdanningsplan som omfatter tre komponenter i den såkalte One Health-tilnærmingen, som blant annet er inkludert i FNs bærekraftsmål. One Health er en tverrfaglig og global tilnærming til bedre helse for både mennesker, dyr og miljøet vår.

Prosjektet søker å balansere nødvendige menneskelige ressurser og aktiviteter, miljøpåvirkning og bevaring av biologisk mangfold. Ved å samle fagfolk innen forskningsområdene miljøvurdering, kjemi, biologi, økonomi, samfunnsvitenskap og folkehelse, ønsker partnerne å skape en enhetlig standard for bærekraftig bruk av naturressursene våre.

Målet er å styrke og formalisere samarbeidet mellom UiS og Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), utvide utdanningsområdet til One Health, og gi ekspertise fra fagfeltene miljøvitenskap, økonomi, samfunnsvitenskap og folkehelse. NorBra 2025 legger til rette for utveksling av studenter og vitenskapelige ansatte blant samarbeidspartnerne for sikre god kunnskapsoverføring.

Tekst: Kjersti Riiber

Fakta

Pengene til de to UiS-prosjektene tildeles av Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) gjennom UTFORSK-programmet, en del av regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, USA og Canada.

Førsteamanuensis i byplanlegging
51832871
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i biologisk kjemi
51831403
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi