Hvordan utnytter kreftceller næringsstoffer i kroppen?

Gunhild Fjeld har forsvart sin doktoravhandling i kjemi og biovitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun har blant annet undersøkt hvordan ulike kreftceller utnytter næringsstoffer mens de vokser.

Publisert Sist oppdatert
Gunhild Fjeld
Gunhild Fjeld

Utnytting av næringsstoffer som karbohydrater, proteiner og andre kjemiske forbindelser er avgjørende for at kreftcellene skal kunne opprettholde høy forbrenning mens de vokser og øker i volum.

Ved bruk av eksperimenter har Fjeld studert hvordan ulike kreftceller kan utnytte næringsstoffer som glukose og aminosyren glutamin og hvordan cellene regulerer utnyttingen av disse næringsstoffene.

Ulikt forbruk

Fjeld oppdaget blant annet at ikke bare glukoseforbruket, men også forbruket av glutamin er ulikt i ulike typer kreftceller.

Hun har også sett på hvordan cellene opprettholder sin indre balanse og hvordan de reagerer på forstyrrelser som øker over tid.

Gener

Den første delen av doktorgradsarbeidet ble utført ved bruk av matematiske modeller for regulering av indre konsentrasjoner i celler. I tillegg ble  volumendringer undersøkt.

I den andre delen undersøkte Fjeld hvilke gener knyttet til oppspalting av glukose som er mest oppregulert i kreftceller.

Glutamin

Den siste delen av arbeidet ble utført på cellelaboratoriet ved UiS. Her ble to ulike kreftceller studert for å se hvordan de bruker glutamin forskjellig.

Gunhild Fjeld er 30 år gammel og fra Stavanger. Hun har en bachelorgrad i nanoteknologi fra UiB 2013 og mastergrad i nevrovitenskap fra NTNU i 2015. Hun har vært stipendiat ved UiS siden 2016.

Publisert 24.08.2020