Jobbvinner - dagens sykepleierstudenter er kommunens nye helter

Universitetet i Stavanger deltar i Jobbvinner-prosjektet som har mål om å redusere avstanden mellom student og universitet, og tette gapet mellom teori og praksis.

Publisert Sist oppdatert
18 deltakere i prosjektet Jobbvinner som smiler og jubler til kameraet. Foto
20 deltakere fra Time kommune, Klepp kommune, NSF Rogaland, sykepleiestudenter og ansatte fra UiS deltok på første samling i slutten av oktober.

Jobbvinner er en nasjonal satsning med mål om å øke rekrutteringen av sykepleiere og helsefagarbeidere til helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Prosjektet er et av tiltakene under Kompetanseløft 2025 som skal sikre god og stabil bemanning i helse- og omsorgstjenestene.

Et sentralt element for å kunne gjennomføre dette, er å skape en god arena for læring for studenter.

Bygger på tidligere erfaringer

Det er med bakgrunn i anbefaling fra erfaringene gjort i Rogalandsprosjektet «Dagens studenter som morgendagens sykepleier i din kommune» 2019-2020 at prosjektet nå føres videre til Klepp og Time kommune.

Erfaringer viser at bedre innsikt i ledelse og hjemmebaserte tjenester som organisasjon gjorde at studentene fikk mer tilhørighet og trygghet i praksishverdagen. Det gjorde også kommunehelsetjenesten til en mer attraktiv arbeidsmulighet for studentene.

Møter studentene ukentlig i praksis

Ukentlige refleksjonsgrupper kan hjelpe studentene til å styrke deres forståelse av faget. Ved å ta i bruk rammeverket Fundamentals of Care (FOC) for å veilede sykepleierstudenter i praksis, vil studentene tilegne seg et felles språk mellom utdanning og praksis. Målet med FOC er å fremheve det relasjonelle og grunnleggende i utøvelse av sykepleie. Med dette vil studentene styrkes til å finne sin egen yrkesidentitet, som også vil kunne gi økt trygghet i praksis og videre på arbeidsplassen.

Det er ønskelig å implementere rammeverket i kommunene som er deltakere i prosjektet. Effekten av dette kan være sentralt for å rekruttere sykepleiere, samt et av suksesskriteriene for å gjennomføre studentovertakelse når studentene går inn i fordypningspraksis i 6. semester.

  • Prosjektet for 2022-2023 blir gjennomført i Klepp og Time kommune i samarbeid med Universitetet i Stavanger, NSF student, NSF Rogaland og KS Rogaland.
  • Prosjektperioden strekker seg fra 1.september 2022 til 31. august 2023.

Prosjektleder ved UiS:

Universitetslektor i sykepleievitenskap
51831604
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk