Klart for nytt doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid

Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger skal i samarbeid med Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder etablere et felles doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid i løpet av våren 2021.

Publisert Sist oppdatert
Feiring av phd, 17 februar 2021
Forskningskoordinator Elina Borg Björnström, prodekan Petter Frost Fadnes, dekan Morten Schjelderup Wensberg og fakultetsdirektør Stig Åge Solemsli feirer nytt doktorgradsprogram. Foto: Agnete in't Veld Bendiksen.

- Vi er strålende fornøyd med å få på plass et doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette har vi jobbet med i tre år og i dag er programmet, som vil bli et viktig bidrag i utøvende kunstfaglig forskning, endelig vedtatt ved UiS. Det å drive utdanning og kunnskapsutvikling på doktorgradsnivå er en helt sentral kvalitetsdriver for et fakultet som vårt, sier Wensberg, sier Morten Wensberg, dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Tverrfaglig innrettet

Ph.d.‐programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid er ved Fakultet for utøvende kunstfag i første omgang ment å omfatte kandidater innenfor musikk og dans. Det er her fakultetets fagmiljø i kunstnerisk utviklingsarbeid har sin faglige forankring, og det er også her det er forventet størst tilstrømning av potensielle kandidater. Men doktorgradsprogrammet er tverrfaglig innrettet mot kunstfagene og skal også ivareta andre fagmiljø som arbeider kunstnerisk, som for eksempel dokumentarfilmmiljøet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS, i tillegg til fagmiljøene ved Universitetet i Agder.

- Vi ser virkelig frem til å samarbeide med våre kollegaer ved UiA og har stor tro på potensialet i vårt fellesprogram. Til sammen har vi et robust, variert og spennende fagmiljø å kople på utdanningen av nye doktorander, sier Morten Wensberg.

«Et stort løft»

Innen en måned er etablerings- og akkrediteringsprosessen ved UiA også i mål.

- Det blir et stort løft og en spennende plattform som gir oss mulighet til sammen å ta en viktig posisjon og prege utviklingen innen kunstnerisk utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt, sier Marit Wergeland, dekan ved Fakultet for kunstfag ved UiA.

Et ph.d.‐program i kunstnerisk utviklingsarbeid vil bidra til å knytte sammen forskning og utøving i regionens kunstfaglige miljø, og gir Universitetet i Stavanger muligheten til å utdanne nye generasjoner av utøvere og kunstneriske forskere på alle de tre akademiske syklusnivåer; bachelor, master og ph.d.

Det nye doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid er dimensjonert til minimum 15 stipendiater, og minst åtte av stipendiatene skal ha hovedarbeidsplass ved UiS.

Les mer: