Klinisk nevrovitenskap

Forskningsgruppen for klinisk nevrovitenskap fungerer som en bro mellom eksperimentell forskning som utføres ved Cognitive and Behavioral Neuroscience Lab og klinisk forskning utført ved Stavanger Universitetssykehus og andre lokale helseinstitusjoner.

Publisert Sist oppdatert

Forskningsgruppen for klinisk nevrovitenskap fungerer som en bro mellom den eksperimentelle forskningen utført ved Cognitive and Behavioral Neuroscience Lab og klinisk forskning utført ved Stavanger Universitetssykehus og andre lokale helseinstitusjoner. Noen av de kliniske tilstandene som er undersøkt i gruppen er kroniske smerter, Parkinsons sykdom, avhengighet og kreft. Den felles interessen er en biopsykologisk tilnærming til å forstå kliniske lidelser. I løpet av høsten 2023 bygger Cognitive and Behavioral Neuroscience Lab fasiliteter som muliggjør omfattende biosampling kombinert med eksperimentell psykologisk testing.

Gruppemedlemmer

Førsteamanuensis i psykologi
51831488
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Stipendiat i psykologi
51832022
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis II i psykologi
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i biokjemi
51831242
Måltidets og Havets hus, Innovasjonsparken I8
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi