Kunstig intelligens skal gi bedre helsehjelp for nyfødte

Forskere ved UiS har sammen med SUS, Lærdal og BitYoga mottatt 12 millioner kroner til sitt prosjekt NewbornTime. Målet er å lage nøyaktige tidslinjer fra fødsel til gjenoppliving.

Publisert Sist oppdatert
Professor Kjersti Engan og forsker Øyvind Meinich-Bache står bak NewbornTime. Til venstre instituttleder Tom Ryen ved Institutt for data- og elektroteknologi ved UiS. Foto: Ståle Freyer

I prosjektet NewbornTime skal forskerne studere videoopptak fra fødsler og gjenoppliving av nyfødte. Ved hjelp av kunstig intelligens skal de utvikle et system som viser tidslinjen fra nøyaktig fødselstidspunkt til gjenoppliving. Målet er at helsepersonell skal forbedre rutinene sine, slik at man på sikt kanskje kan bidra til at flere barn overlever.

– Prosjektet går i hovedsak ut på å generere en tidslinje fra fødsel til gjenoppliving. Formålet er å avdekke hendelser i tidsrommet rett etter fødsel. Ved hjelp av varmesøkende kamera kan vi si nøyaktig når barnet blir født. Nyfødte barn er nemlig varmere enn oss, så på bildene fra et termisk kamera vil den nyfødte lyse opp, forklarer Øyvind Meinich-Bache, forsker ved UiS og Lærdal.

De viktige sekundene

Når man senere studerer behandlingen den nyfødte har fått, er fødselstidspunktet helt avgjørende. Sekundene teller.

Tidslinjene blir til ved hjelp av automatisk videoanalyse. Forskerne bygger på kunnskap fra Safer Births-prosjektet som ble gjenomført i Tanzania. NewbornTime vil bli gjenomført i Stavanger med datainnsamling på SUS.

Det er stor læringsverdi i tidslinjene. Hvilke aktiviteter virker best? Gjør helsepersonell det de skal gjøre i henhold til retningslinjene? Tidslinjene kan også benyttes som et verktøy under evaluering, for å lære om hva som skjer og som støtte når viktige beslutninger skal tas.

– Dette prosjektet alene er ikke nok til å redde liv, men det bidrar med viktig informasjon som kan brukes i trening, simulering og opplæring av helsepersonell, sier professor Kjersti Engan ved UiS.

– Et stort løft

Samme dag som hun fikk den gode nyheten om pengestøtte fra Forskningsrådet, leverte SUS inn en søknad om senter for fremragende forskning (SFF) med tittelen Safer Births. BMDLab ved UiS  har en viktig rolle i søknaden.  Hvis søknaden blir innvilget, vil Kjersti Engans forskergruppe lede arbeidet med signalanalyse og kunstig intelligens.

– Vi styrker kompetansen på nyfødtbehandling. Skulle også denne søknaden bli innvilget betyr det mye for samarbeidet mellom UiS, SUS og Lærdal i årene framover, sier Engan.

Av de 12 millionene fra Forskningsrådet går rundt 8 millioner til Universitetet i Stavanger (UiS), mens de resterende 4 millionene går til partnerne Stavanger universitetssjukehus (SUS), Lærdal og BitYoga.

– Når både SUS og industrien er med på prosjektet, resulterer det i utstyr og infrastruktur. Her er UiS en del av noe større. Denne tildelingen er et skikkelig løft for forskningsmiljøet ved Institutt for data- og elektroteknologi ved UiS, sier instituttleder Tom Ryen.

Tekst: Kjersti Riiber