Leder EU-prosjekt om psykisk helsetilbud i fengsel

Sarah Hean ved Institutt for sosialfag skal lede et nytt EU-prosjekt. Sammen med kolleger ved UiS og internasjonale partnere, skal hun finne ut hvordan psykisk syke kan få best mulig helsetilbud i fengsel.

Published Sist oppdatert

– Mange innsatte sliter psykisk, og helse- og sosialarbeidere må samarbeide godt med ansatte i fengselet for at de innsatte skal få den hjelpen de trenger, sier Sarah Hean. (Foto: Asbjørn Jensen/UiS)

Målet med prosjektet er å forbedre den psykiske tilstanden til de innsatte ved å få til gode arbeids- og samarbeidsformer mellom ansatte og helsepersonell – å få de forskjellige profesjonene til å samarbeide godt.

– Mange innsatte sliter psykisk, og helse- og sosialarbeidere må samarbeide godt med ansatte i fengselet for at de innsatte skal få den hjelpen de trenger. Dette kan by på store utfordringer, sier førsteamanuensis Sarah Hean ved Institutt for sosialfag.

Både professor i sosialt arbeid Elisabeth Willumsen ved Institutt for helsefag og Atle Ødegård, professor ved Høgskolen i Molde og professor II ved UiS, har deltatt i arbeidet med søknaden og skal jobbe aktivt i prosjektet.

Topp score på søknad

Prosjektet CO-LAB (Improving collaborative working between correctional and mental health services) skal koordineres fra UiS. Det startet 1. februar og varer i fire år.

Hean fikk topp score på alle de tre vektingskriteriene (Excellence, Impact og Quality and Efficiency of the Implementation) i søknaden. Prosjektet fikk tildelt om lag fire millioner kroner gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

Til UiS på mobilitet

Sarah Hean er en erfaren forsker fra universitetet i Bournemouth, har bakgrunn i utdanningsforskning, tverrprofesjonelt samarbeid og læring – blant annet mellom psykisk helsevern og kriminalomsorg.

Sarah Hean kom til UiS i 2014 via EUs mobilitetsprogram for forskere, med stipend gjennom Marie Sklodowska-Curie-ordningen.

Hean ønsket seg til et fagmiljø som er tett påkoblet arbeidslivet, fordi hun manglet den biten som går på å involvere praksisfeltet mer aktivt inn i forskningen

– Ved UiS forskes det på tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning i helsesektoren, og jeg kan hente hjem verdifulle erfaringer fra forskningssamarbeid med det norske fengselsliv og helsevesenet, sier hun.

Europeiske partnere

Partnere i prosjektet er University of Helsinki (Finland), Bournemouth University (UK), Finnish Institute of Occupational Health (Finland), Professionshøjskolen i region Sjælland (Danmark), Høgskolen i Molde, Kriminalomsorgsdirektoratet, Forensic Pshychiatric Centre (Nederland) og The Footprint Projects (UK).

Søknadsfrist i september

Seniorrådgiver Kyrre Ås ved EU-enheten i Forsknings- og innovasjonsavdelingen, oppfordrer fagmiljø til å ta kontakt for neste søknadsfrist til Marie Sklodowska-Curie, som er 14. september 2017.

– Ordningen gir forskere en unik mulighet til å reise på forskningsopphold til utlandet, samt en mulighet for fagmiljø til å rekruttere dyktige forskere hit, sier Ås. 

Tekst: Benedicte Pentz

Først publisert 16.03.2017