Leter etter steinalderfunn under vann

Undervannsarkeologer leter etter en steinalderbosetning på havbunnen ved Eigerøy. Det er den første undersjøiske utgravingen i Rogaland.

Publisert Sist oppdatert

Undervannsarkeolog Massimiliano Ditta leter etter funn fra det man håper er en gammel steinalderbosetning ved Sundstø på Eigerøy.
Undervannsarkeolog Massimiliano Ditta leter etter funn fra det man håper er en gammel steinalderbosetning ved Sundstø på Eigerøy.

I en stikkprøve på Sundstø på Eigerøy ble det funnet flintgjenstander, hasselnøttskall, kvister, greiner og en elgtann.  

- Det kan tyde på at dette er en oversvømt boplass fra steinalderen, sier prosjektleder Arild Skjæveland Vivås ved Stavanger maritime museum.  

Han og en rekke undervannsarkeologer og steinalderarkeologer fra Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger leter derfor på havbunnen etter flere ting fra steinalderen. 

­Kan gi oss unik innsikt om steinaldermennesket 

– Dette er det eneste bevarte steinalderfunnet under vann som til nå er utgravd. Fra før har det blitt gjort ett steinalderfunn under vann, også dette ved Eigerøy. Det finnes få andre paralleller til slike funn under vann i Norge, sier arkeolog Sigrid Alræk Dugstad ved Arkeologisk museum.  

Årsaken er at havnivået i store deler av eldre steinalder var lavere enn dagens nivå langs kysten sør i Rogaland. Når ting ligger begravd under havoverflaten gir det helt spesielle bevaringsforhold.  

– Utgravingen kan derfor gi oss ny kunnskap om steinaldermenneskets liv, teknologi, håndverk og ressursbruk, sier Dugstad.  

Av nasjonal interesse 

Det er så langt ikke gjort like omfattende funn av boplasser vann i Norge. Ved Hummervikholmen i Søgne ble på 1990-tallet gjort et spektakulært funn av Norges eldste skjeletter under havbunnen. Det er gjort også gjort steinalderfunn i skjærgården vest for Kristiansand.  

– Flesteparten av disse funnene er imidlertid enkeltfunn uten en sikker kontekst, og ingen av lokalitetene (utenom Hummervikholmen) har blitt utgravd. Det betyr at en nærmere undersøkelse av området ved Eigerøy er et viktig bidrag av nasjonal interesse, sier Vivås.  

Arkeolog Hege Vatnaland vasker funnene fra havbunnen.

Arkeolog Hege Vatnaland ved Stavanger Maritime Museum vasker funnene fra havbunnen for å se om noe kan stamme fra en gammel steinalderboplass. Foto: Anniken Celine Berger

Undervannsarkeologer gjør seg klar til å dykke på Sundstø på Eigerøy.

Undervannsarkeolog Massimiliano Ditta gjør seg klar til å dykke ved Sundstø på Eigerøy. Prosjektleder Arild Skjæveland Vivås, som jobber ved Stavanger Maritime Museum, hjelper til. Foto: Anniken Celine Berger

Et flintredskap dukker opp blant massene fra havbunnen.

Et flintredskap dukker opp blant massene fra havbunnen. Foto: Arild Skjæveland Vivås

Geolog Daniel Fredh og steinalderarkeolog Sigrid Alræk Dugstad ved Arkeologisk museum håper å finne rester av en oversvømt steinalderboplass ved Eigerøya.

Geolog Daniel Fredh og steinalderarkeolog Sigrid Alræk Dugstad ved Arkeologisk museum håper å finne rester av en oversvømt steinalderboplass ved Eigerøya. Foto: Arild Skjæveland Vivås


Så langt er det funnet brent trevirke, bearbeidede trebiter, fiskebein, bein som trolig er fra pattedyr, i tillegg til en del steingjenstander.  

– Nå skal vi se nærmere på funnene og sende inn noen dateringer for å bli sikre – men vi tror og håper at vi snart kan si at vi har funnet den første bevarte boplassen under vann i Norge, sier Vivås.