Luftambulansens rolle ved store ulykker

Disputas: Hvordan kan luftambulansen gjøre en enda bedre jobb ved store ulykker? Det har overlege og stipendiat Anne Siri Johnsen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse forsket på.

Published Endret
Anne Siri Johnsen
Anne Siri Johnsen studerte medisin ved Københavns universitet. Hun er overlege ved Oslo Universitetssykehus Ullevål. Gjennomført ph.d.-løp ved UiS og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
(Foto: Fredrik Naumann)

Hun forsvarte avhandlingen Helicopter emergency medical services in sudden-onset major incidents: Patterns of use da hun disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 10. juni 2021.

I løpet av et år skjer mange store ulykker, som oftest trafikkulykker, som utfordrer nødetatene – og der luftambulansetjenesten har en sentral rolle.

Akuttmedisinsk forskning dreier seg om å jakte på sekundene som teller. Både i Norge og internasjonalt har imidlertid systematisk forskning på luftambulansetjenestens rolle ved store ulykker manglet. For skal man forske, trenger man data. Med ulike rapporteringsrutiner og -systemer for luftambulansen både innad i og mellom land, har det vært vanskelig å hente ut sammenlignbare data fra internasjonale databaser, noe hun avdekket i en systematisk oversiktsartikkel.

I samarbeid med leger fra forskningsnettverket EUPHOREA i Europa, kartla Johnsen med kollegaer derfor rutiner og utarbeidet en felles mal for rapportering som er tilgjengelig på majorincidentreporting.net som administreres av RAKOS. Hun har også gjennomført en omfattende spørreundersøkelse blant alle leger, redningsmenn og piloter i luftambulansetjenesten og 330-skvadronen, som er Forsvarets redningstjeneste, for å finne ut mer om ambulansetjenestens bidrag i store ulykker i Norge. I en undersøkelse hvor hun så hva som var rapportert i luftambulanseoppdrag til store ulykker gjenfant hun mange av dataene som kom frem i spørreundersøkelsen.

Forskningen hennes bidrar til at luftambulansen kan bli enda tryggere i en kaotisk situasjon for at ressursene kan bli brukt på de riktige pasientene.