Ny forskningsgruppe etablert

Skeiv forskningsgruppe - nytt initiativ ved Senter for kjønnsstudier.

Publisert Sist oppdatert

Skeiv forskningsgruppe - nytt initiativ ved Senter for kjønnsstudier

Senterets Elisabeth Lund Engebretsen har tatt initiativ, og etablert vårt nyeste tilskudd: Skeiv forskningsgruppe.

Elisabeth Lund Engebretsen ved Senter for kjønnsstudier har tatt initiativ til Skeiv forskningsgruppe.

Skeiv Forskninggruppe har som målsetning å være en arena for inspirasjon, provokasjon, samarbeid og støtte for forskere som har skeiv eller queer-forskning - bredt definert - som sentralt interessefelt.  Engebretsen forteller at hun lenge har sett et behov for å samle forskere som interessert i skeiv forskning ved norske universiteter. 

Gruppen ble etablert i september 2020 og har allerede hatt stor tilslutning, sier Engebretsen. Det er circa tretti navn på epost-listen, både master-studenter og professorer, ved ulike institusjoner og fagmiljøer. Det ser spesielt ut til at master-studenter og stipendiater ser behovet for en slik plattform. Gruppen legger opp til faglige diskusjoner av teoretiske, metodologiske og etiske problemstillinger i queer-forskningsfeltet og LHBTQ+ studier; presentasjon av og (sam)arbeid med utkast til publikasjoner eller søknader; samt deling av relevant litteratur, stillings- og stipend-utlysninger. Det legges også til rette for uformelle diskusjoner om strategier og erfaringer i forhold jobb, karriere og studier i akademia.  

Det er et mål for oss å legge til rette for økt forståelse av, mer og bedre dialog mellom norsk, nordisk og internasjonal forskning i dette tverrfaglige og politiserte feltet, sier hun.

Gruppen har høsten 2020 to samlinger med forskningspresentasjoner og fagdiskusjon om gruppens aktiviteter videre.  Forskningsgruppen planlegger flere seminarer og møter våren 2021, samt et eget panel på den nasjonale kjønnsforskningskonferansen i Trondheim i mai.

Både Senter for kjønnsstudier og Elisabeth Engebretsen selv er glade for at gruppen nå er etablert. Engebretsen ser frem til et dedikert fagmiljø for queer-forskningen i Norge og muligheter for samarbeid om forskningssøknader og prosjekter.

Les mer om Skeiv forskningsgruppe