Barnehagebarn lager animasjonsfilm

En skapende prosess med digital teknologi er en kompleks prosess bestående av tradisjonelle ikke-digitale og nye digitale aktiviteter. For å involvere barna i prosessen må barnehagepersonalet ta i bruk ulike pedagogiske strategier. Men, for barna holder det ikke å fokusere bare på prosessen – for barna er også det ferdige produktet viktig.

Publisert Sist oppdatert
Hvorfor er dette viktig?

For barn som vokser opp i det 21. århundret er teknologi en integrert del av deres hverdagsliv, og i barnehagens rammeplan framheves barnehagepersonalets skapende og kreative bruk av digital teknologi sammen med barna. Samtidig viser flere rapporter at barns bruk av digital teknologi i barnehagen er begrenset, særlig kreative og skapende aktiviteter.

I denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning presenteres resultater fra den artikkelbaserte doktorgradsavhandlingen The Process Is Not Enough: Children and Teachers Creating Multimodal Digital Stories in Kindergarten av Marianne Undheim (2020a).

En animasjonsfilm er en multi-medieproduksjon der mange bilder spilles av i rask rekkefølge slik at det skapes en illusjon av bevegelse. Fagfilmen viser hvordan tre barn og en barnehagelærer lager en animasjonsfilm sammen.

Et bilde av en heks, et gresskar og et slott
Fotograf: Steinar Figved, Skylight
Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke ressursen sammen vil barnehageansatte og studenter lære å lage animasjonsfilm, slik at de deretter kan lage animasjonsfilmer sammen med barna. For hvem: Barnehagelærere, barnehagelærerstudenter og barnehagelærerutdannere. Anbefalt tidsbruk: 60-90 min. Tips til gjennomføring: 1. Se fagfilmen 2. Lag en kort animasjonsfilm for å lære prosessen, gjerne i grupper på 2-4 personer. 3. Prøv ut noen av aktivitetene sammen med barna. 4. Del erfaringer med hverandre på neste personalmøte. Reflekter og diskuter hvordan dere kan ta i bruk animasjon som metode sammen med barna på deres avdeling.

Lær å lage animasjonsfilm

I fagfilmen viser Marie Louise Heigre og tre barn fra Vestly Idrettsbarnehage hvordan de lager en animasjonsfilm. Dette er ikke de samme barna og barnehagelærer som deltok i Mariannes forskning, men begrep fra forskningen brukes for å beskrive hva som skjer i filmen.

Barnehagebarn lager animasjonsfilm - en fagfilm av Marianne Undheim ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS.
.

Aktivitet 1: Lag en animasjonsfilm

  • Gå sammen i mindre grupper (2-4 personer) og lag en kort animasjonsfilm.
  • Rediger filmen og legg på lyd. Prøv dere gjerne fram med ulike effekter (se "Fremgangsmåte")
  • Del filmene med hverandre. Fortell kort om hvordan dere har gjort det og hvilke effekter dere har brukt, slik at dere kan lære av hverandre.
Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Utskriftsvennlig versjon av fremgangsmåte

Utstyr

- Duplo-klosser, plastelina, leker el.l. til å animere med

- Nettbrett

- En animasjonsapp, f.eks. Stop Motion Studio (Apple og Android) eller iStopMotion (Apple)

- Evt. også en filmredigeringsapp, f.eks. iMovie (Apple)

.

Aktivitet 2: Animer sammen med barna

  • Lag en kort animasjonsfilm sammen med noen barn.
  • Tenk gjennom hva du vil legge vekt på for å ivareta barnas ideer gjennom hele den skapende prosessen.
  • Husk å gi barna mulighet til å dele filmen med resten av barnegruppa etterpå.
Refleksjonsspørsmål

Hvordan kan du ta i bruk animasjon som metode sammen med barna på din avdeling?

De snakker jo ikke! Vi må ha lyd også!

Barnehagebarn som lager animasjonsfilm (Undheim , 2020b)

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på resultater fra den artikkelbaserte doktorgradsavhandlingen:

Undheim, M. (2020a). The Process Is Not Enough: Children and Teachers Creating Multimodal Digital Stories in Kindergarten (PhD-avhandling). Universitetet i Stavanger.

Klikk her for fullstendig referanseliste.

Mål

Å bidra med kunnskap om ulike sider ved kreativ bruk av teknologi som en gruppeaktivitet med barnehagebarn.

Problemstilling

  • Hva trer fram når barnehagelærere involverer barnehagebarn (4-5-åringer) i skapende samarbeidsprosesser med digital teknologi?

Metode

En kvalitativ casestudie der to grupper med barnehagebarn og barnehagelærere skaper multimodale digitale fortellinger sammen, bl.a. en animasjonsfilm.

Datamateriale

Feltobservasjoner av hele prosessen, intervju med deltakerne og de ferdige produktene.

Sentrale funn

Prosessen med å lage en animasjonsfilm består av flere aktiviteter som kan spres over flere dager: tradisjonelle ikke-digitale aktiviteter som å dikte en fortelling og lage rekvisitter og nye digitale aktiviteter som å animere, redigere og ta opp lyd. For barna er det viktigst å ta opp lyd og å dele det ferdige produktet.

Barnehagelærerne tar i bruk flere pedagogiske strategier for å involvere barna i den skapende prosessen. De tre mest brukte strategiene er: å invitere til dialog, å forklare det praktiske og å instruere for resultat. Barna inviteres til å bidra med egne tanker og ideer i alle delene av prosessen. Barnehagelærerne forklarer hva de skal gjøre og begrunner hvorfor.

Studien framhever viktigheten av å fokusere på både prosessen og det ferdige produktet i skapende aktiviteter med digital teknologi sammen med barnehagebarn. Både prosessen og produktet er viktig for å forstå hvorfor den ferdige animasjonsfilmen blir som den blir.

Studien påpeker også viktigheten av å ha et åpent sinn overfor det magiske i barnehagebarns skapende prosesser. De narrative virkemidlene skummelt og morsomt er f.eks. svært viktige for barna — gjennom hele prosessen.

Aktuelle lenker

Digital kreativitet i barnehagen - en idebank for bruk av digital teknologi og digitale medier på en kreativ og skapende måte sammen med barnehagebarn.

Barnehagebarn stortrives når de får lage digitale fortellinger - artikkel på Forskning.no

– For barna var det viktig å kunne dele den digitale fortellingen med andre barn - artikkel på Barnehage.no

Lenke til flere animasjonsfilmer laget av barnehagebarn - "Haien kommer!" og "17. mai"

Flere ressurser for barnehagen.

FILIORUM - senter for barnehageforskning sin logo

Referanser

Undheim, M. (2020a). The Process Is Not Enough: Children and Teachers Creating Multimodal Digital Stories in Kindergarten (PhD-avhandling). Universitetet i Stavanger. (Lenke til blogginnlegg om avhandlingen på norsk).

Undheim, M. (2020b). «We need sound too!» Children and teachers creating multimodal digital stories together. Nordic Journal of Digital Literacy, 15(3), 165-177. (Lenke til blogginnlegg om artikkelen på norsk).

Undheim, M. & Jernes, M. (2020). Teachers’ pedagogical strategies when creating digital stories with young children. European Early Childhood Education Research Journal, 28(2), 256-271. (Lenke til blogginnlegg om artikkelen på norsk).

Faglig ansvarlig

Førsteamanuensis i pedagogikk
51832906
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning