På labben

Her presenterer vi ein programserie som vert sendt dagleg på Instagram TV under Forskingsdagane i september, der sjåaren får besøke ulike forskarar på labben deira.

Published Endret

Her fortel forskarar om korleis dei jobbar på labben, og ikkje minst kvar labben er. For det er ikkje slik at alle forskarar jobbar i kvit frakk og med reagensrøyr på ein labb. Forsking skjer på mange ulike stadar, og sjåaren får eit innblikk i gjennom filmar sendt inn frå forskingsinstitutt som vil visa fram korleis dei jobbar.

Du kan sjå filmar frå heile landet her.

Filmar frå Forskingsdagane i Stavanger-regionen

Malerienes hemmeligheter. Møt malerikonservatorene ved Arkeologisk museum, UiS.
I felt med arkeolog Volker Demuth, Arkeologisk museum, UiS
Bli med inn i simuleringslaboratoriet for paramedisinstudentene ved UiS.
Kreftforskning og tarmsykdommer på biologilaben.
På laben til en arkeologi-konservator.
Overvåker miljøgifter i havet på laben.