Hopp til hovedinnhold

På labben

Her presenterer vi ein programserie som vert sendt dagleg på Instagram TV under Forskingsdagane i september, der sjåaren får besøke ulike forskarar på labben deira.

Publisert: Endret:

Her fortel forskarar om korleis dei jobbar på labben, og ikkje minst kvar labben er. For det er ikkje slik at alle forskarar jobbar i kvit frakk og med reagensrøyr på ein labb. Forsking skjer på mange ulike stadar, og sjåaren får eit innblikk i gjennom filmar sendt inn frå forskingsinstitutt som vil visa fram korleis dei jobbar.

Du kan sjå filmar frå heile landet her.

Filmar frå Forskingsdagane i Stavanger-regionen

Malerienes hemmeligheter. Møt malerikonservatorene ved Arkeologisk museum, UiS.
I felt med arkeolog Volker Demuth, Arkeologisk museum, UiS
Bli med inn i simuleringslaboratoriet for paramedisinstudentene ved UiS.
Kreftforskning og tarmsykdommer på biologilaben.
På laben til en arkeologi-konservator.
Overvåker miljøgifter i havet på laben.