Pedagogiske app'er

Ansatte ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har de siste årene utviklet en rekke app'er. Noen av disse er ment å være til hjelp i undervisningen ved lærerutdanningene, men er også allmennyttige. Andre app'er er ment til bruk i skoleverket.

Published Sist oppdatert

Fugler i nærmiljøet

Appen «Fugler i nærmiljøet» er laget for studenter tilknyttet barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger, men kan også være nyttig for andre som ønsker å lære mer om fugler.

Appen tar for seg et utvalg av de vanligste fuglene i norsk natur. Fuglenes utseende beskrives og vises med bilde og et eksempel på fuglens lyd er inkludert. Hensikten er å gjøre brukeren bedre i stand til å gjenkjenne noen av de vanligste fuglene vi har i Norge. Appen inneholder også to quizer for å teste og trene opp egen artskunnskap. Videre inneholder appen to plansjer. «De fleste kan fly» tar for seg karakteristiske tilpasninger i fuglers anatomi og fysiologi som gjør dem tilpasset til å kunne fly. «Hvor på fuglen» tar for seg navnsetting av de ulike delene av fuglen. Bakgrunnslitteratur er oppgitt under «Les mer».

Last ned app'en: 

Strandkanten på fjæretur

Naturfag og artskunnskap (småkryp, marinbiologi, fugler og planter) er en del av pensum i førskolelærerutdanningen. Nå kan studentene teste sine artskunnskaper om marine arter ved hjelp av appen "Strandkanten".

Her kan du lære mer om tang, snegler, skjell og andre dyr du kan finne i strandkanten. 

Last ned app'en her: 

Treslag – på tur i skogen

«Treslag-appen» er en enkel og grei måte å lære seg de vanligste trær i norsk natur. Appen hjelper deg til å gjenkjenne de vanligste trærne man finner på tur i skog og park.

Appen inneholder også en quiz som kan brukes til å teste din artskunnskap. Videre inneholder appen en utprintbar PDF-oversikt over alle de tresortene som vi har tatt med. Appen er laget for barnehagelærerstudenter ved Universitetet i Stavanger, men er nyttig for både barn og voksne som ønsker å lære mer om trær.

Last ned app'en: 

Spiselige vekster i naturen

Appen «Spiselige vekster i naturen» tar for seg et utvalg av vanlige norske spiselige vekster. Hensikten er å gi brukeren en begynnende innsikt i noe av det mangfoldet norsk natur har å by på.

Appen inneholder en quiz, som kan brukes for å teste og trene opp egen kunnskap, samt mange nyttige oppskrifter. Appen er laget for studenter tilknyttet barnehage- og grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger, men kan også være nyttig for andre som ønsker å lære mer om spiselige vekster i norsk natur.

Last ned: 

Bevegelseslek

Målet med appen er at den skal fungere som et pedagogisk verktøy for barnehagelærere i den praktiske planleggingen og tilretteleggingen av bevegelseslek i barnehagen

Appen er også aktuell for andre som arbeider med barn.

I rammeplanen for barnehagen omfatter fagområdet kropp, bevegelse mat og helse tiltak for å ivareta barns helse og livskvalitet og gi barna kroppslige og sansemotoriske erfaringer gjennom ulike fysiske miljøer. Det stilles betydelige krav til personalet når det gjelder organisering, holdninger og kunnskap. Appen er et godt utgangspunkt for refleksjon rundt disse temaene.

Appen er utviklet av Synnøve Eikeland, Institutt for barnehagelærerutdanningen ved UIS i samarbeid med Nettop UIS, Enhet for e-læring.

Appen krever Android 5.0 eller nyere.

Last ned: 

Skolestart

Skolestartappen er basert på apper som ble utviklet til forskningsprosjektene På sporet og Two Teachers, og kartlegger bokstavkunnskap (gjenkjenning og gjenkalling), fonologisk bevissthet (lytte ut første lyd og trekke lyder sammen til ord), ordlesing og staving.

Andre ferdigheter, som også er relevante med tanke på elevenes leseutvikling, som vokabular, språkforståelse eller muntlige ferdigheter, kartlegges ikke med denne appen. Skolestartappen er beregnet brukt av lærere, og kartleggingen gjennomføres individuelt. Resultatene fra Skolestartappen lagres på enheten og kan eksporteres som Excel-formatert dokument. 

Appen er ikke beregnet brukt på Chromebook, og problemer kan derfor oppstå ved bruk på slike enheter. 

Appen er utviklet av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med NettOp.

Last ned:

På sporet ABC

På sporet-appen er utviklet for å fremme bokstavkunnskap, fonemisk bevissthet, lese- og staveferdighet. Appen passer for elever som er i ferd med å lære å lese på bokmål.

På sporet-appen er utviklet i forbindelse med forskningsprosjektet På sporet ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med NettOp UiS. 

Appen har talestøtte. Når eleven trykker på en bokstav eller et bilde, får hun/han høre bokstavlyden eller navnet på bildet/objektet. Eleven bør bruke øretelefoner for best gjengivelse av lyder og for best mulig konsentrasjon. Talen er spilt inn med Rogalandsdialekt. 

På sporet-appen består av 5 små spill:
1. Bokstavmemory (kobling av stor og liten bokstav).
2. Finne ting som begynner med en bestemt bokstav.
3. Koble bokstav og bokstavlyd.
4. Skrive/stave ord
5. Lese ord

Spillene bokstavmemory, skrive ord og lese ord har oppgaver fordelt på tre ferdighetsnivå.
Det anbefales at På sporet-appen brukes i korte økter på inntil 10 minutt, gjerne flere ganger i uken. Det kan være lurt å velge seg to til tre av spillene hver gang og fordele spilletiden mellom disse.

Last ned 

Lærar for ein dag

Korleis er det å vera lærar for ein dag? I denne appen får du delta i nokre episodar som kan dukka opp i klasserommet.

Dette er utfordringar som krev at du som lærar gjer gode val. – I episodane her kan du øva, testa og reflektera over handlingar og val. Du kan gjera det åleine eller i lag med andre. Appen er utvikla av Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger, og retta mot grunnskulelærarutdanninga. Utviklinga er gjort med støtte frå Norgesuniversitetet.

Last ned: 

En lærers utfordringer

Lærere møter elever i mange forskjellige livssituasjoner. Øvelsene i denne appen vil kunne hjelpe deg til å bli litt mer trygg på hva du skal gjøre.

Appen er utviklet av Christina Finne, Universitetslektor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger i samarbeid med NettOp UiS, Enhet for E-læring, Universitetet i Stavanger.

Last ned