Rapporter - Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland Fylkeskommune og lokalt næringsliv. Her finner du relevante rapporter.

Publisert Sist oppdatert

Can solar energy be profitable in Forus, Norway? (pdf)

Rapporten er utarbeidet av Helleik L. Syse, Hassan Gholami og professor Harald N. Røstvik ved Universitetet i Stavanger. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Norsk Solar, Forus Næringspark, Rogaland fylkeskommune og Universitetet i Stavanger.

Til Future Energy Hub