Rekordstort antall doktorgrader og rekordhøy gjennomstrømning

Med 74 gjennomførte doktorgrader i 2020 har UiS satt ny rekord. Gjennomstrømningsandelen er også rekordhøy.

Published Sist oppdatert

Silhuetter studenter som tar eksamen

De 74 gjennomførte doktorgradene innebærer en økning på 12 fra 2019. 33 av disputasene var digitale og 30 delvis digitale.

— Antallet disputaser ligger godt over måltallet for 2020, som var 65 disputaser, sier prorektor for forskning ved UiS, Merete Vadla Madland.

Over 50 prosent, 38 av 74, av de som disputerte var kvinner. Dette er en svak økning fra året før.

Gjennomstrømning

I 2020 var gjennomstrømningsandelen for UiS totalt, på 75 prosent. Dette er rekordhøyt og ligger godt over gjennomstrømningsandelen for 2019 som var på 58 prosent.

UiS ligger også over landsgjennomsnittet for statlige institusjoner som er på 70 prosent.

Gjennomstrømningsandelen viser hvor mange som har fullført doktorgraden seks år etter at de begynte på doktorgradsutdanningen

— Vi har arbeidet målrettet med å få opp gjennomstrømningsandelen og det er svært gledelig å registrere at vi har lyktes med dette arbeidet, konstaterer Merete Vadla Madland.

Gjennomføringstid

Normert tid for å gjennomføre forskerutdanning er tre år.

Siden 2017 har andelen som bruker mer enn tre år på en doktorgrad ved Universitetet i Stavanger gått ned, med unntak av en svak økning i gjennomføringstid fra 2019. Gjennomføringstiden er nå i snitt på 3,8 år, fratrukket permisjoner, sykefravær og pliktarbeid.

Korona-effekt

Madland tror imidlertid ikke en kan vente like gode tall de neste årene:

— Vi venter at covid-19-pandemien vil virke inn, både på gjennomføringsgraden og på antall disputaser de kommende årene, sier hun.

Flere skriver artikkelbasert

Andelen kandidater som skriver en artikkelbasert avhandling fortsetter å øke. I 2020 var bare fire av avhandlingene som ble levert ved Universitetet i Stavanger monografier; en samlet tekst om ett emne der kandidaten alene står for hele teksten. De resterende var artikkelbaserte.

Styret ved Universitetet i Stavanger vil få en orientering om disputaser og doktorgradsutdanningen ved UiS i 2020 under sitt møte 11. mars 2021.

Tekst: Elin Nyberg