Rensing av avløpsvann og produksjon av fornybar energi

Valeri Aristide Razafimanantsoa har forsvart sin doktoravhandling i kjemi og biovitenskap ved Univerisitetet i Stavanger. Han har forsket på rensing av avløpsvann og produksjon av fornybar energi.

Publisert Sist oppdatert
Valeri Aristide Razafimanantsoa. Foto: Asbjørn Jensen

Det viste seg at mesteparten av det organiske stoffet, bestående av partikler opp til 33 mikrometer, kunne fjernes fra avløpsvannet før den biologiske renseprosessen.

Dette funnet gir flere fordeler for operatører av avløpsvann, for eksempel i form av redusert energibehov for luftingstanken siden den organiske belastningen til den biologiske reaktoren ble redusert.

Mer fornybar energi

I tillegg kan de faste stoffene som ble fjernet under primærbehandlingen mates til et anaerobt kokeapparat for biogassproduksjon, og dette vil øke produksjonen av fornybar energi.

Flere filtre, med porestørrelse fra 150 mikrometer og helt ned til 1,2 mikrometer, ble brukt i forkant av den biologiske renseprosessen. Effekten av de forskjellige i forhold til fjerning av forurensninger, slamproduksjon og oksygenbehov ble deretter evaluert.

Utviklet nytt filter

Som et resultat av forskningen ble det utviklet et nytt filter spesielt for primærbehandling oppstrøms i biologiske reaktorer.

Valeri Aristide Razafimanantsoa er 38 år gammel og fra Madagaskar. Han har en mastergrad i Environmental Engineering fra Universitetet i Stavanger. Han er i dag ansatt som direktør for Azur Center, et privat selskap i utdanningssektoren i Fenoarivo Atsinanana i Madagaskar.