Samarbeid mellom helseforskere og oljeforskere er fullt mulig

Men det kan stoppe opp i diskusjoner om hvem som skal tjene penger på ny teknologi.

Publisert Sist oppdatert
Hilda Bø Lyng
Hilda Bø Lyng har undersøkt hva som er de største utfordringene når forskere fra oljeindustrien og helsesektoren skal jobbe sammen (Foto: Mari Løvås).

rst publisert 27. september 2018 på forskning.no.

Hvordan går det når forskere fra helt forskjellige fagfelt skal samarbeide?

Det har Hilda Bø Lyng ved Universitetet i Stavanger undersøkt i sin doktorgrad. Nærmere bestemt hvordan forskere fra petroleumsindustrien og helsesektoren jobber sammen.

Sammen med forsker Eric Brun har Lyng de siste tre årene fulgt sju prosjekter som går ut på å bruke kunnskap og verktøy fra oljesektoren på helsefeltet eller motsatt.

Felles for prosjektene er at alle har fått støtte av Norway Pumps & Pipes, som ble startet for at de to sektorene skulle dra nytte av hverandre.

Språk er ingen sperre

På forhånd trodde forskerne at fagspråket ville spille en avgjørende rolle når to så ulike sektorer skulle ta i bruk hverandres kompetanse og teknologi. Til deres overraskelse var ikke «stammespråk» det største hinderet for samarbeid.

– Forskjell i fagspråk er mulig å overvinne, og hadde mye mindre betydning enn antatt. Fagfolk kan «oversette» hverandres termer ved å bruke analogier eller bilder og dermed bygge bro seg imellom. Dette er en prosess som kan læres og systematiseres, påpeker hun.

Jo mer trening, jo lettere blir det å forstå hverandre.

Ulike interesser

Den største hindringen oppstår når sektorer med helt ulike interesser og måter å motivere og belønne hverandre skal jobbe sammen. Lyng kaller det høy institusjonell distanse – avstanden og forskjellene mellom kommersielle og ikke-kommersielle aktører, som akademia og industrien.

Dette er ifølge henne den største barrieren. Ikke forskjeller i fagområder og språk.

Folk i oljeindustrien har typisk et fokus på systemer, legger hun til. De er gjerne opptatt av om innovasjoner passer med eksisterende teknologi. Helsefolk ofte opptatt av mennesker – av hvordan en bestemt teknologi kan hjelpe en enkelt pasient eller pasientgruppe.

– Men forskere samarbeider fint på tvers av sektorer. Det samme gjør industriaktører, sier hun.

Unngå å blande

Det en bør unngå, er å blande folk fra svært forskjellige bransjer sammen med både kommersielle og ikke-kommersielle aktører samtidig. Det kan legge hindringer i veien for et fruktbart samarbeid.

Utviklingen av nye løsninger kan for eksempel stoppe opp som følge av diskusjoner om hvem som skal tjene penger på dem.

Men olje- og helsesektoren har mye til felles, påpeker Lyng. Begge bruker avanserte verktøy til simulering, måling og modellering. Å måle væskestrømning i et reservoar er ikke vesensforskjellig fra å måle blodtrykk og blodgjennomstrømning i hjertet.

Mange medisinske prosjekter sliter dessverre med å finne finansiering, og systemet for å søke midler til helseforskning er ikke lagt til rette for tverrfaglighet.

– Det blir ikke verdsatt at de bruker oljeteknologi når de søker støtte, påpeker Lyng.

Forelsket i egen metode?

For å utvikle eierskap til ny kunnskap må folk få tid til å integrere den med kunnskapen de allerede har. Faglige møteplasser og konferanser er ofte veldig spesialiserte innenfor én disiplin, påpeker Lyng.

«Vi blir veldig lett forelsket i egen arbeidsmetode», uttalte en forsker.

– Det folk har brukt tid på å lære seg, må de være villig til å endre på, sier hun.

Siden det ligger mange framtidige utfordringer innenfor både helse og miljø, er det nødvendig å skape nye møteplasser som går på tvers av gamle faggrenser, mener Lyng.

– Vi trenger arenaer der det legges til rette for kunnskapsoverføring og tverrfaglighet. Vi kan ikke bare basere seg oss på ildsjeler, sier hun.

Satser på helsefag

Norway Pumps & Pipes startet i 2015, året etter den store nedturen i petroleumssektoren. Nå som aktiviteten i olje- og gassindustrien har tatt seg opp, er Lyng spent på hvor stor motivasjonen er for å finansiere nye prosjekter.

Lyng ser likevel lyst på mulighetene for fortsatt teknologiutvikling på tvers. Helse er et satsingsområde i Stavanger-regionen, som allerede er hovedsete for landets største næring, olje og gass. Universitetet satser på helseteknologi og arbeider for å få et medisinstudium, og et nytt sykehus skal åpne på Universitetsområdet i 2023.

Kilde:

Lyng, H.B. og Brun, E.C.: Knowledge transition: A conceptual model of knowledge transfer for cross-industry innovation. International journal of Innovation and Technology Management. (2018) (sammendrag)