100 GLADE dager: Kunstneriske opplevelser for barnehagebarn

Barnehageprosjektet 100 GLADE dager tar sikte på å gi barnehagebarn i Stavanger en unik mulighet til å utforske kunst og kultur gjennom varierte aktiviteter.

Publisert Sist oppdatert

En mann og en dame sitter på gulvet og spiller instrumenter foran en gruppe barn
Tine Suman Hodne og Nils Christian Fossdal reiser for tiden rundt til barnehager i Stavanger-området med 100 GLADE dager. Foto: Morten Berentsen

Initiativet, ledet av Elefantteateret, strekker seg fra oktober 2023 til desember 2027 og ønsker å skape et inkluderende og stimulerende miljø der barnehagebarn får oppleve, utforske, sanse og uttrykke seg.

Gjennom 100 glade dager per år vil Elefantteateret tilby en rekke kunstneriske arrangementer og opplevelser, både på teateret selv og direkte i barnehagene. Målet er å gi alle barn i Stavanger en sjanse til å utforske kunstneriske uttrykk og utvikle sin kreativitet uansett bakgrunn.

– Ved å samarbeide direkte med barnehager, åpner vi døren til en verden av kunst og kultur for barn som kanskje ikke har hatt tilgang til det før. I Norge går 94 % av barn under skolealder i barnehage, og det er her vi finner muligheten til å nå ut til dem som ellers kanskje ville blitt oversett når det gjelder kulturelle opplevelser. Vi er opptatt av å inkludere selv de minste barna i diskusjonen om samfunnsborgerskap, for vi mener at kunst og kultur er grunnleggende rettigheter for alle, uansett bakgrunn eller levekår," sier Siri Dybwik, initiativtaker til prosjektet og professor ved Universitetet i Stavanger. 

Lang erfaring

Det ambisiøse prosjektet er et samarbeid med Dybwiks dansekompani, dybwikdans, og har fått støtte fra flere instanser, inkludert Sparebankstiftelsen SR-Bank, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Kulturrådet. FILIORUM – Senter for barnehageforskning og Universitetet i Stavanger er sentrale samarbeidspartnere i prosjektet. Ansatte fra flere fakultet er involvert i kunstneriske- og forskningsrelaterte aktiviteter, og forskergruppen intervjuer både voksne og barn om hvordan det er å delta i prosjektet.

Elefantteateret drives av Dybwik og Nils Christian Fossdal, scenekunster og førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS. De har solid erfaring innen scenekunst og musikk for de aller yngste, og prosjektet bygger på deres tidligere suksesser og erfaringer.

Dame står foran barn og viser dem bevegelser
Danser Camilla Schnack Tellefsen fremfører "Bambusdans" for barnehagebarn.

– Elefantteateret skal være et sted hvor barn og deres familier kan få unike møter med kunst og kultur. Da er det avgjørende å skape et samlingspunkt for oss som driver med scenekunst og de som er ute i praksisfeltet. Vi er helt avhengig av de voksne i barnehagene, og vi er i tett dialog med barnehageansatte for å sikre oss at prosjektet er nyttig og passer inn i barnehagehverdagen. Vi ønsker en overføringsverdi til senere bruk i barnehagene, sier Fossdal, som er prosjektleder og både daglig og kunstnerisk leder ved Elefantteateret. 

Ønsker å skape varige kulturtilbud

Gjennom en rekke aktiviteter som konserter, forestillinger, visuell kunst og uteromsprosjekter, får barna muligheten til å utforske forskjellige kunstformer og uttrykke seg på ulike måter. Prosjektet inkluderer også forberedende arbeid i barnehagene for å skape undring og engasjement blant barna.

Ambisjonen er å skape et varig program for alle barnehagebarn i Stavanger, og Elefantteateret ønsker å bidra til utviklingen av et permanent kulturtilbud i partnerskap med kommunen og kunstnere.

– Gjennom tette samarbeid håper vi å skape et mangfoldig og inkluderende tilbud utover prosjektperioden. Dette er ikke bare et prosjekt, det er et kunstnerisk initiativ ledet av kunstnere selv, med sikte på å berike livene til barn gjennom kunst og kultur, sier Fossdal.

100 GLADE dager er ikke et obligatorisk program for barnehagene, men et tilbud for de som ønsker å delta. Elefantteateret håper at prosjektet vil bidra til å gi kunst og kultur en større plass i barnas oppvekst og samfunnet generelt, legger Dybwik til.

Gjennom 100 GLADE dager legger Elefantteateret til rette for at barnehagebarn får en minneverdig og berikende opplevelse av kunst og kultur, som kan gi grobunn for en livslang kjærlighet til kunstens verden. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen SR-Bank med 3,75 millioner kroner.

Les mer om prosjektet her.