Ny tekstsamling om profesjonsutvikling i partnerskap mellom skoler, barnehager og UiS

‒ Kompetanse i organisasjoner utvikles best gjennom dialoger og likeverdige samarbeid over tid mellom aktører som bidrar med kunnskap og perspektiv fra ulike kunnskapsbaser.

Publisert Sist oppdatert

kvinne snakker til forsamling stående foran en tavle
‒ For å oppnå gode synergier er det viktig med forståelse. Forståelse for hverandres kunnskap. Læreren trenger kunnskap om forskning, forskerne trenger praksiskunnskap, sa Elaine Munthe under lanseringen.

Fredag 7. juni ble tekstsamlingen Profesjonsutvikling i partnerskap lansert. Dette er den andre tekstsamlingen med utgangspunkt i erfaringer og læring fra partnersamarbeid i Rogaland.

Gir mulighet for kontinuerlig utvikling

«Partnersamarbeid gir lærere i skoler og barnehager muligheten til kontinuerlig å utvikle sine evner og sin kapasitet for å håndtere daglige utfordringer i praksis. Vitenskapelig ansatte fra UH-miljøene gis, gjennom partnersamarbeidet, en anledning til å utvikle egen kompetanse og holde seg oppdatert på praksis som grunnlag for å utvikle kvalitet og relevans i lærerutdanningen,» står det i forordet av tekstsamlingen.

mann holder en bok foran seg og snakker til publikum
‒ Vi ønsker med tekstsamlingen å løfte stemmene og synliggjøre arbeidet vi holder på med, og det vi har fått til i Rogaland, sa Kåre Andreas Folkvord.

‒ Vi ønsker med tekstsamlingen å løfte stemmene og synliggjøre arbeidet vi holder på med, og det vi har fått til i Rogaland, sa Kåre Andreas Folkvord, leder for samarbeid med utdanningssektoren ved Universitetet i Stavanger, under lanseringen.

Må foregå over tid

Folkvord sier videre at tekstsamlingen fremmer at kompetanse i organisasjoner utvikles best gjennom dialoger og likeverdige samarbeid over tid mellom aktører som bidrar med kunnskap og perspektiv fra ulike kunnskapsbaser.

‒ Også de fleste artiklene i tekstsamlingen er kommet til gjennom samarbeid mellom aktører i ulike partnersamarbeid i Rogaland, forteller han.

profesjonsutvikling i partnerskap
Profesjonsutvikling i partnerskap kan være mange ting.

Medforfatter Elaine Munthe henter fram krittet og går mot tavlen når hun skal komme med sin hilsen anledning lanseringen. Hun forteller at hun er blitt utfordret til å si noe om historikken for arbeidet, men ønsker å gå mer inn i det som handler om tenkningen:

‒ Der forskere jobber med generaliserbar kunnskap, teoriutvikling, begreper og prinsipper man kan bruke og som er gyldige i mange situasjoner er situasjonen for lærerne en helt annen. Lærere forholder seg til kontekst, det situerte, det uforutsigbare og det usikre. Alt som ikke kan planlegges.  

Med store bokstaver på tavla står det «FORSKERE» og «LÆRERE», med piler ned til stikkord som beskriver de ulike virkene.

Avgjørende med forståelse for hverandres kunnskap

‒ Så skal altså disse verdenene møtes. For å oppnå gode synergier er det viktig med forståelse. Forståelse for hverandres kunnskap. Læreren trenger kunnskap om forskning, forskerne trenger praksiskunnskap.

Samarbeid mellom universiteter, skoler og barnehager har eksistert i flere år. Likevel er det først i senere tid at slike samarbeid har blitt fremhevet gjennom både forskning og ulike styringsdokumenter, viser stortingsmelding 21 Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.

‒ Med denne tekstsamlingen markeres en milepæl, samtidig som det er viktig å påpeke at arbeidet fortsetter, sa Munthe.

Tekst og foto: Kristin Vestrheim Cranner.