Scenekunst til alle små

Det kunstneriske formidlingsprosjektet "Scenekunst til ALLE små" skal tilby kunstneriske opplevelse for de minste barna. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen SR-Bank og har fokus på å formidle opplevelser, utvikle ny kunnskap omkring kunstmøter og estetiske praksiser i tidlig barndom.

Publisert Sist oppdatert

Gutt sitter på gulvet å studerer et trebrett mens en voksen hjelper til
Scenekunstprosjektet "Scenekunst til ALLE små" rommer barnets undring og er et fint eksempel på hvordan ulike deler av UiS spiller sammen med resten av Stavanger og kulturlivet. Foto: Tord Paulsen/dybwikdans

«Scenekunst til ALLE små» er et demokratisk kunstprosjekt hvor kunst, formidling og forskning forenes for å utvikle et samfunnsorientert prosjekt til barn i barnehagealder. Prosjektet tar utgangspunkt i barnekonvensjonen artikkel 31 som sier at alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.

- Målet med prosjektet er å synliggjøre hva vi mener med kunstnerisk kvalitet i møte med de yngste barna, sier prosjektledere Siri Dybwik, professor ved Fakultet for utøvende kunstfag og Kirsten Halle førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS.

Ambisjonen er å møte alle barn i scenerommet, både de som allerede har erfart en kunstnerisk opplevelse, men ikke minst de som aldri eller sjeldent får mulighet til å oppleve kunst. Slike kunstmøter kan forundre og forandre enten du er et stort eller lite menneske.

- Vi tror at å investere i gode opplevelser i tidlig barndom er den beste samfunnsinvestering, sier Dybwik og Halle.

Samarbeid på tvers

Prosjektet ledes av Fakultet for utøvende kunstfag, men flere fakultet ved UiS er involvert. Institutt for barnehagelærerutdanning og FILIORUM - Senter for barnehageforskning er har en sentral rolle i utvikling av undervisningsmateriell og i forskningsarbeidet. «Scenekunst til ALLE små» er et godt eksempel på hvilke positive synergier som kan oppstå når universitetet samarbeider med kunstfeltet og også tar sin formidlingsrolle på alvor. 

- Formidling og forskning går hånd i hånd i dette prosjektet; vi ivaretar det øyeblikkelige som kunsten kan tilby, vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, sier Dybwik og Halle.

«Scenekunst til ALLE små» er finansiert av Sparebankstiftelsen SR-BANK og samarbeider tett med barnehagesektoren i Stavanger kommune. Så langt er det gjennomført 85 forestillinger og 20 workshops gjennom prosjektet. Forestillingene som tilbys barnehagene i Stavanger kommune har turnert i Europa og Asia i dybwikdans sin regi.